Nettpilot

En Nettpilot er en kompetent og trygg navigatør på nett. Nettpiloten har inngående kunnskap om hvordan personer og grupper beveger seg på internett, hvorfor de beveger seg, og hva som skal til for å endre retningen de beveger seg i.

En Nettpilot tar hverken tvilsomme snarveier eller unødvendige omveier, men sørger for å bringe sine kunder trygt fram til rett sted, til rett tid.

Nettpiloten kjenner de grunnleggende reglene for navigasjon på nett – også de uskrevne. Nettpiloten finner frem til de farbare kanalene hvor det er mest gunstig å bringe produkter, budskap, brukere og leverandører sammen. Sist, men ikke minst; en Nettpilot bruker sine verktøy og instrumenter riktig – og kjører aldri på autopilot!

Skogvegen 39 A

6150 Ørsta

Telefon: 40 04 31 01

Kontaktperson: Nickolass Jensen

www.nettpilot.no