Gunhild Berge

Bra Søk – fra et kundeperspektiv

Skrevet av Gunhild Berge, varamedlem i Bra Søk, Digital Marketing & E-Commerce Manager Norwegian Air Shuttle

Etter å ha jobbet flere år i byrå har jeg nå tatt skrittet over i kundenes verden. Det gir nye perspektiver på et fagfelt jeg har jobbet med i mange år.

Sett fra kundens side så er det å velge et byrå som er tilknyttet Bransjerådet et kvalitetsstempel, og noe som gir kredibilitet og trygget. Bra Søk har en klageordning som sikrer at man som annonsør for saken sin vurdert av en uhildet tredjepart, som stiller med både fagekspertise og juridisk kompetanse.

Det å ha et sterkt bransjeråd er et gode for kundene. Bra Søk har eksistert i mange år i Norge og påvirket bransjen til pålegge seg selvjustis, samt følge de etiske retningslinjene for god forretningsskikk. På denne måten bidrar Bra Søk til at man som annonsør møter en mer ansvarsbevisst bransje.

Byråene som er tilknyttet Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring viser at de har et langsiktig perspektiv og at de ønsker å være seriøse aktører, som er sitt ansvar bevisst. Medlemmene av bransjerådet har gjort et bevisst valg. Det bør også annonsører gjøre ved valg av byrå.