Best practises for søkemotormarkedsføring

Bra Søk begynte i 2020 å definere best practises for metoder man kan utøve betalt søk eller søkemotoroptimalisering. Organisasjonen har fokusert mye på ting man ikke har anledning til å gjøre, men ønsker nå å også sette søkelyset på metoder og teknikker som man anser som renhårige.

Måten man kommer frem til best practises, er at faggruppene for henholdsvis betalt søk og søkemotoroptimalisering gjennomfører paneldebatter, som er åpne for alle medlemmer. I debattene foreslår man tema for best practises og diskuterer hva som er kotyme og bærekraftige arbeidsmetoder. Faggruppene utarbeider på basis av dette forslag til styret, som så igjen godkjenner, justerer eller underkjenner forslag.

Best practises blir publisert på brasok.no, distribuert til medlemmer og gjennomgått i eventer i regi av Bra Søk.

Se oversikt over neste paneldebatter.

Viktige forbehold

  • Det er ikke slik at et byrå skal følge best practise fra Bra Søk. Det kan være tilfeller der det er klokt å vike fra best practise og medlemmene plikter heller ikke følge disse guidelines.
  • For annonsør / oppdragsgiver er det nyttig å være klar over hva som er normalen, så man kan ta informerte valg og bli en bedre kjøper av tjenester innen søkemotormarkedsføring