Om Bra Søk

Målsetning – rydde opp i egne rekker

Skjermbilde 2014-08-19 kl. 10.50.34

Bra Søk ble etablert etter ønske fra bransjen om å rydde opp i egne rekker. Ved å være medlem i bransjeforeningen vedkjenner firmaene seg å følge visse etiske retningslinjer. Disse finner du blant lenkene til venstre på denne siden.

Bransjerådet vil bidra til å synliggjøre de positive aspektene ved søkemotormarkedsføring slik at bedrifter og organisasjoner ser dette som en naturlig del av sin markedsføringsmiks. Søkemotoroptimalisering (SEO), og tilrettelegging av klikkbar annonsering er de mest kjente arbeidsområdene.

Innsyn og klare avtaler

Kunder i dette markedet skal kunne vite hva de kjøper. Feil type rådgivning kan for enkelte nettsteder føre til utkastelse eller degradering hos søkemotorene, noe som kan ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte bedrift eller merkevare.

Bra Søk skal øke forståelsen for søkemotormarkedsføring ved å drive opplysende arbeid. Annonsører bør forstå viktigheten og verdien av å inkludere søkemotormarkedsføring som en del av sin helhetlige markedsføringsstrategi. Nettopp av denne grunn har Bransjerådet valgt en tett tilknytning til INMA.

Norge var først ute med å etablere en bransjeforening for søk, med tydelig selvjustis. Bra Søk har tatt kvalitetssikring på alvor. Medlemmer som bryter regelverket vil møte sanksjoner. Vi ønsker alle inn, men de som lurer kundene sine og bryter reglene skal ikke være med videre. Byråer, annonsører og andre virksomheter kan melde seg inn og jobbe for en positiv utnyttelse av fordelene ved søk.

Medlemskap i bransjerådet

De som ønsker å delta i dette bransjefellesskapet betaler kr. 6 000,- per år. Inntektene går utelukkende til drift og administrasjon av BraSøk.