Bra Søk på INMA Performancekonferansen 2018

inma performancekonferansen 2018Nestleder Lars Berge holdt foredrag på INMA Performancekonferansen 2018 om rett og galt.

Se foredraget