Berit Wattne Cloud Media

Berit Wattne og Cloud Media: -Kundene skal føle at vi er en del av teamet deres

Cloud Medias engasjerte og faglig dyktige leder Berit Wattne takket lett ja til invitasjonen om å bli vurdert som medlem i Bra Søk. Vi tok en prat med en av organisasjonens ferskeste medlem om deres praksis og kultur.

Hvordan ønsker du at dine kunder skal oppleve dere?

Cloud Media lever og leverer på visjonen «vi gjør deg god», og ønsker å være en strategisk og operativ samarbeidspartner for kundene i hele løpet fra innsikt og analyse til innholdsproduksjon og spredning. Vi er en svært engasjert gjeng som går tett på i samarbeidet. Vi er opptatt av at kundene som jobber med oss skal føle at vi er en del av teamet deres og at vi gjør dem gode også når vi utfordrer dem.

Cloud Media er medlem av Bra Søk

Hva liker dere best å jobbe med?

Vi trives best når vi får full tillit fra kunden til å ivareta hele prosessen fra start til mål. Vår kjernevirksomhet er produksjon av «content», dog leverer vi aldri innhold uten en grunnleggende god analyse/innsikt som sikrer ønskede konverteringer. Arbeidet vi leverer må produseres ut fra en sterkt forankret strategi og et vel gjennomtenkt konsept. Vi ser også at resultatene blir best når vi også får mulighet til å optimalisere kundens spredning både organisk og betalt.

Vi jobber i dag med kunder fra ulike bransjer både tradisjonelt kommersielle aktører og NGO’er, og produserer innhold på «alle» flater, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for kundene.

Hva gjør dere for å sikre transparens i forholdet med kunder?

To av våre verdier er tillit og åpenhet. For kundene betyr dette blant annet at vi leverer etter et «åpen bok-prinsipp». Vi synliggjør alltid verktøy og tidsbruk og har ingen skjulte kostnader eller avgifter. Vi har tett kontakt med kundene våre og holder dem kontinuerlig oppdatert om fremdrift. Tett dialog og samarbeid mener vi er en forutsetning for å lykkes med transparens.

Hva skulle du ønske preger faget i 2019?

Jeg håper at 2019 blir året da norske bedrifter for alvor forstår at SEO ikke er noe du jobber med i skippertak, men at det krever kontinuerlig og systematisk arbeid. For de fleste nettsteder i Norge står tross alt organisk søketrafikk for ca. halvparten av trafikken. Likevel ser vi mange kunder kun investerer smuler i SEO, og ser altfor ofte prosjekter som ikke har forankring i hverken innsikt eller bedriftens strategi.

Hva er spesielt med å jobbe hos dere?

Kulturen i Cloud Media er et av våre konkurransefortrinn. Den er preget av tillit, åpenhet, glede og lekenhet. Vi jobber kontinuerlig med å se potensialet som ligger hos hver enkelt ansatt. Vi har stor grad av frihet og fleksibilitet og har en kultur preget av mye initiativ og lyst til å drive ting fremover. Vi jobber i dynamiske team for å sikre de beste teamene for hver og en av kundene basert på de utfordringene vi skal løse. På denne måten er de ansatte også i en kontinuerlig utvikling. Vi har en flat struktur og hver enkelt har 100% ansvar for sine oppgaver.

Hvilke ressurser vil du anbefale andre å følge?

Relatert til søk benytter vi en rekke av de beste verktøyene innenfor SEO og innsikt, blant annet Ahrefs, Moz, Deepcrawl, SEOmonitor og SEMrush og har god kompetanseutveksling med disse miljøene. De er også flinke til å dele kunnskap på sine blogger. I tillegg følger vi jo med på Search Engine Land og Search Engine Journal. Anbefaler også bransjefolk å ta turen innom bransjetreffet SEO-pils som vi arrangerer jevnlig. Følg med på Facebook-gruppen SEO og organisk synlighet i Norge for informasjon om neste treff.