seo-white-hat

Faggruppe for SEO lansert, første møte 22. oktober 2020 15:30-17:30 på Google Meet

Hans Petter Blindheim fra Curamando sendte e-posten under tidligere i år (2020) med spørsmål om hvor grensene går. Gode spørsmål blir tatt opp og for å ha en effektiv vurdering av hvilke grep Bra Søk mener er fornuftige å gjøre og innenfor retningslinjene.

Som en følge av dette initiativet har det nå blitt opprettet en spesialisert faggruppe innen SEO som skal diskutere og komme med innstillinger til styret.

Hensikten er å raskere kunne behandle flere spørsmål og ikke bare komme pekefinger, men også trekke frem metoder og teknikker som Bra Søk går god for, både i et etisk perspektiv og i lys av effektivitet.

Faggruppas medlemmer så langt er Hans Petter Blindheim fra Curamando (leder), Magnus Strømnes Bøe fra Bra Søk-styret (sekretær), Kristoffer Moen fra Solid Media, Kim Nygaard fra Metro Branding og Anders Ekkje Slettebø fra Webstep. Bra Søk er smertelig klar over at gruppa er homogen, og vi ønsker flere forskjellige profiler inn. Har du en brennende interesse og et nivå av kompetanse innen SEO – og veldig gjerne er litt annerledes enn de veldig like fem, blendahvite mennene vi har i våre rekker – så er du ytterst velkommen til å melde din interesse.

Formelle krav er:

  • At du jobber i et selskap som er Bra Søk-medlem
  • At du har en sterk interesse for SEO
  • At du har en viss kompetanse på SEO

Sistnevnte faktor kan være vanskelig å kvantifisere, men har du jobbet med nisjeområder som dette så er det et fint utgangspunkt:

  • Local SEO / Google My Business profile
  • Lenkebygging
  • Reviews / ORM)
  • Entiteter i wikidata.org
  • Schema / rich cards
  • Kjøp og peking av domener

Ønsker du å bli en permanent del av faggruppa (for perioden frem til neste generalforsamling i 2021) så ta kontakt med Bra Søk.

Åpent for alle Bra Søk-medlemmer å delta

Faggruppa skal ha sin første diskusjon 22. oktober 15:30 til 17:30 og er åpen for alle medlemmer av Bra Søk å delta i, med en øvre grense på 30 deltakere siden dette gjennomføres digitalt denne gang.

En e-post med invitasjon til faggruppemøtet har blitt sendt til alle medlemmer.

For spørsmål ta kontakt på [email protected].

Takk for en god e-post Hans Petter!
Aktive medlemmer som Curamando gjør at Bra Søk blir bedre.

E-post fra Hans Petter Blindheim

Hei Bra Søk,

TL:DR; Kan Bra Søk skrive noe om hvor grensen går for medlemmer av Bra Søk når man jobber med lenker? Når tråkker man over grensen, og når er man innenfor?

Åpningen i Googles Guidelines vedrørende link-schemes er:

Any links intended to manipulate PageRank or a site’s ranking in Google search results may be considered part of a link scheme and a violation of Google’s Webmaster Guidelines. This includes any behavior that manipulates links to your site or outgoing links from your site.

Kilde: https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=en

Men «manipulering» er et åpent begrep leseren kan tolke – alt utifra egen etikk.

Alle som sier de jobber med SEO bør ha en formening om verdien av lenker inn til en side for å rangere – om ankertekster vs. rene URL’er vs. brand – om landingsside man ønsker at lenken skal lede til m.v., og vil med dette i bakhodet alltid manipulere enten mot en etisk forsvarlig lenke eller en etisk uforsvarlig lenke hvor egen etikk blir målestokken. 

Kanskje de lenkes rett til forsiden med branded anchor, og man spør om en endring fordi det er en bedre landingsside for brukeropplevelsens skyld da lenkekonteksten ikke handler om brand, men et spesifikt produkt (og det vil hjelpe brukeropplevelsen – samt da også SEO), eller kanskje man ber om en ankertekst fordi en ren URL-lenke midt inni tekst faktisk er dårlig UX. Uansett, vi som jobber med SEO kjenner til konsekvensene – og kan derfor sies å manipulere såfremt vi i det hele tatt tar tak i lenker utenfor «egen» nettside.

Under følger noen få eksempler på hvordan jeg som SEO-konsulent har sittet i etiske problemstillinger rundt lenker:

1) Bruken av pressemeldingstjenester og lenker

Markedssjefen spør om bistand til å skrive en optimalisert promoteringstekst for en stor avtale som er inngått som skal legges ut på MyNewsDesk, Meltwater m.fl.. Jeg legger inn relevante lenker med beskrivende ankertekster til innhold på kundens side som er helt i tråd med hva som skal promoteres og hvorfor. Dette bør få nofollow (men ikke alltid) på promoteringssiden i PR-verktøyet automatisk, men ikke alltid og det er ikke alltid man kan diktere dette selv. Ev. medier/tredjeparter som plukker det opp vil iblant copy-paste og ha follow-lenker.

For en som jobber med PR er dette straight-forward innafor, men med en gang man jobber med SEO og vet verdien av det er man jo i det minste i gråsonen.

Er dette derfor å anse som manipulasjon i strid med Bra Søk medlemskap?

2) Lenker fra nettsider til sponsorater

Bedriften jeg jobber for inngår en sponsoravtale. Sponset aktør sier seg villig til å legge ut nyhetssak på egen side, og markedssjef som ikke kjenner altfor mange som skriver tekst ber SEO-konsulent gjøre dette – og etterspør også lenker tilbake til forsiden og til en rabattavtale som følger med sponsoratet. Jeg vet styrken av gode ankertekster samt også at beskrivende ankertekster er bra for SEO, men går ikke «all out» med toppsøkeord, holder det mest mulig lesbart. Er dog kjent med at synonymer også teller positivt, og i tilfellet skriver jeg inn ankerteksten «klikk her for sponsorrabatt for alle lagets medlemmer på tjeneste/produkt».

Er dette å anse som manipulasjon i strid med Bra Søk medlemskap?

3) Lenker fra annonser

Bedriften man jobber med har samarbeidet med lokalavis som plasserer annonser selv, som ikke er i compliance med guidelines om rel=»sponsored» (evt. nofollow). SEO-konsulent finner ut av dette gjennom en audit. Skal man kontakte og be om at det settes inn enten nofollow eller sponsored?

Er det manipulasjon hos Bra Søk, dersom man ikke agerer på dette når man er kjent med det?

4) Spørre om lenketekster

Man kontakter aktører som allerede har lenket til din klient sin side fordi man har byttet URL-struktur og ikke ønsker å opprettholde 301-støtte i det uendelige. Om man samtidig spør om de kan endre fra ren URL til å f.eks. lese «Les mer om [bedriften] sin filial på [sted]» og dermed får inn brand + lokalfaktor:

Er dette å anse som manipulasjon hos Bra Søk?

Dette er bare noen få eksempler på situasjoner SEO-konsulenter (meg i dette tilfellet) har kommet opp i, og mye kan forsvares med gode intensjoner og at premisset for lenker er ikke-betalt og god brukeropplevelse samt at lenker faktisk er relevante. Men såfremt man vet verdien er det jo veldig fort gjort å anse at man bidrar til å manipulere uavhengig av valgt løsning – om så bare underbevisst.

Så etter en lang mail med bakgrunn – spørsmålet er: kan Bra Søk skrive noe om hvor grensen går for medlemmer av Bra Søk når man jobber med lenker?

Når tråkker man over grensen, og når er man innenfor?