Generalforsamling Bra Søk

Generalforsamling i Bra Søk 11.9.2020

Generalforsamling for Bransjerådet for søkemotormarkedsføring gjennomføres 11. september 2020 kl. 15:00, hos Synlighet i Pilestredet 17, Oslo. Kun medlemmer kan delta og påmeldingsskjema har blitt sendt til alle medlemmers kontaktperson.

Agenda:

  1. Valg av møteleder
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap med revisors beretning
  4. Fastsettelse av medlemskontingenten for neste år
  5. Innkomne saker, eller saker styret ønsker behandlet
  6. Eventuell godtgjørelse til styremedlemmer og revisor.
  7. Eventuelt valg av styre
  8. Valg av valgkomité, etter innstilling fra styret

Alle medlemmer kan sende en deltaker og alle som ønsker å melde seg på må skriftlig bekrefte dette 1 uke før (innen fredag 4. september kl. 15:00). Påmeldingsfrist og begrensing i antall deltakere er grunnet krav til stor nok avstand i lokaler. Grunnet situasjonen med Corona, ble generalforsamlingen vedtatt utsatt i styremøte fra mai til september i år. Samtidig innskrenker vi muligheten nå til å sende kun en stemmeberettiget fremfor en stemmeberettiget og en observatør grunnen pandemien.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med styreleder Magnus Strømnes Bøe på 924 51 273 / [email protected] eller nestleder Lars Berge på 908 35 499 / [email protected].