Hvorfor søkemotormarkedsføring? Tips til strategi

Grunner for å satse på søkemotormarkedsføring inkluderer:

 1. Søkemotorene er i dag viktigste online trafikkilde for å nå forbruker, business-to-business, offentlig sektor og akademia.
 2. Kjøps- og informasjonsinnhentingsvaner endres som følge av økt søkemotorbruk.
 3. Høy treffsikkerhet i kommunikasjonen – i søkemotorene treffer du målgruppene dine i beslutningsøyeblikket; det vil si i det de har søkt på «dine» søkeord.
 4. Høy avkastning (ROI) – begrenset kostnad og høy økning i trafikkvolum for de som lykkes.
 5. Kostnadseffektivt – i de tøffe økonomiske konjunkturene opplever mange nettsteder søkemotormarkedsføring som en kostnadseffektiv og  målbar bruk av markedsføringsressursene.
 6. Effektiv merkevarebygging – søkemotorbrukere kobler kvalitet til de som oppnår høye plasseringer og oppfatter i stor utstrekning de foretak som har topplasseringer som de ledende autoritetene på området.
 7. Søkemotorene oppdaterer nå raskere hvilket ytterligere øker deres betydning som kommunikasjonskanal. Har du et optimalisert nettsted vil ny informasjon som publiseres være tilgjengelig i søkemotorene samme dag.

Hvorledes SEM bransjens aktører bidrar til god synlighet
SEM bransjeaktørene har innsikt i søkemotorenes unike, komplekse og konstant foranderlige teknologi.  SEM er skalerbart og lettere målbart enn de fleste andre markedsføringstiltak. SEM bransjens kunder har derfor mulighet  til kreve dokumentasjon og skalérbare, fleksible løsninger.

Bransjeaktørene kan også hjelpe deg med å forstå når du bør satse på organisk søkemotoroptimalisering, når du bør benytte søkemotorannonsering, eller når det kan lønne seg å benytte begge deler.

Bransjeaktørene tilbyr et spekter av synliggjørende produkter og tjenester;  eksempelvis

A. SEM

 • Søkestrategi
 • Merkevare overvåkning
 • Merkevarebeskyttende tiltak
 • Konkurrent analyse
 • Optimalisering – sosiale medier
 • Søkekatalogregistrering

B. Søkemotorannonsering:

 • Søkeordsanalyse/-strategi
 • Kampanjeetablering
 • Annonse- og landingssideutarbeidelse
 • Drift/overvåkning
 • Resultatanalyse og -rapportering
 • Software

C. Søkemotoroptimalisering

 • Diagnose/foranalyse
 • Søkeordsanalyse/-strategi
 • Opplæring – nettredaktører/webmasters
 • Teknisk søkemotoroptimalisering
 • Innholdsoptimalisering
 • Linkeoptimalisering
 • Kvalitetssikring ved lansering/restrukturering av nettsted
 • Domenestrategi
 • Resultatanalyse og -rapportering
 • Software
 • Implementering

Historisk sett har SEO/SEM vært noe man i beste fall har tenkt på etter at nettsiden var bygget og lansert. Når SEO arbeide omsider ble igangsatt, medgikk en vesentlig del av prosjektet til å reparere synlighetsbegrensende elementer som allerede var oppstått.  På bakgrunn av SEOs betydning for å sikre god avkastning på nettstedsinvesteringen, inkluderes nå SEO i stor grad i utviklingen av nettsiden – ofte som en fellesprosjekt mellom et webutviklingsselskap og en SEM aktør.

Viktige utviklingstrender innen søkemotormarkedsføring 
Søkemotorene har blitt bedre og bedre oppdatert – tekst som publiseres indekseres nå av søkemotorene i løpet av meget kort tid. Søkeresultatet presenterer altså i større og større grad realtid. For bedriftenes informasjons-/markedsavdelinger og for PR & kommunikasjonsfirmaene innebærer dette at søkemotorene blir en stadig viktigere kanal både i informasjons-, merkevarebygging og krisehåndtering.

Lokalt søk er et annet område i sterk vekst – blant annet som en konsekvens av økt bruk av mobilt søk.

Søkemotormarkedsføring og sosiale medier markedsføring smelter i større og større grad sammen.

Google’s Marissa Mayer uttalte i et foredrag om «Future of Search» at «Google har løst 90% av søk problematikken, men de siste 10% representerer 90% av arbeidet». Som eksempler på gjennstående utfordringer nevnte hun større utbredelse (mobilt søk, etc), talebasert søk, video- eller bildebasert søk (innebærer å ta et bilde og benytte dette som søkefrase «Hva er dette et bilde av?»), språkuavhengig søk, videre personalisering av søk (søkeresultater tilpasset personens tidligere søkemønster).
Kilde: http://googleblog.blogspot.com/2008/09/future-of-search.html