Julie Becklund, Leder for SEO i Nettrafikk

Julie Becklund i Nettrafikk: Magien i SEO er inspirerende!

Nettrafikk ble etablert i 2012 og er i dag en del av Mood-gruppen, med mediebyrået Mood Communication, SoMe-byrået Smood Social og CRO-selskapet Moodify som søsterselskaper. Sammen har vi vunnet prisen for årets byrå tre år på rad.

Bra Søk tok en prat med Julie Becklund, Leder for SEO i Nettrafikk om hvordan de jobber med søkemotoroptimalisering, og et stilte et par kjappe spørsmål også til daglig leder Lasse Torstenson helt på slutten.

Hvorfor er SEO viktig i 2021?

Julie Becklund Leder for SEO i Nettrafikk

Julie Becklund er Leder for SEO i Nettrafikk.

I takt med et økende antall søk som foretas i søkemotorene fra en stadig voksende brukermasse, øker potensialet og dermed også viktigheten av SEO. Å arbeide med SEO i 2021, er derfor viktigere enn noen gang.
Vi ser videre at med nedstengte butikker, treningssentre og andre fysiske utsalgssteder, har dette gitt grobunn for nye bransjestandarder som igjen legger press på nettbutikkene. Eksempler på dette kan være klikk & hent, veiledning på video og live treningsøkter, for å nevne noen. Dette medfører at aktørene i 2021 må være agile for å kunne tilpasse seg etter kundenes endrede behov og forventninger, i tillegg til å ha fokus på å tilføre brukerne verdi langs den digitale kundereisen.

I tillegg til evnen til å tilpasse seg kundenes endrede behov, vil gode digitale brukeropplevelser være et viktig fokus i 2021. I mai ruller Google ut sin nye oppdatering (Core Web Vitals), hvor et nettsteds grad av brukervennlighet vil bli vurdert etter følgende tre måleparametere:

  • Largest Contentful Paint (LCP): Lasteytelse
  • First Input Delay (FID): Interaktivitet
  • Cumulative Layout Shift (CLS): Visuell stabilitet

Som et resultat av denne oppdateringen, kan de nettsteder som presterer godt innenfor de definerte parameterne, bli belønnet i søkeresultatet. Så gode brukeropplevelser og verdiskapning, kombinert med konkurransedyktighet og god organisk synlighet, vil være et viktig fokus for det digitale arbeidet som utføres det kommende året – hvilket igjen bidrar til å sette SEO på kartet for 2021.

Hvordan jobber Nettrafikk med SEO?

I Nettrafikk har vi tildelte spesialister som har eierskap til ulike elementer innen SEO — som teknisk SEO, PR og lenkebygging, innholdsproduksjon og lokal optimalisering. Det at vi har spesialisert oss innenfor hvert av områdene, gjør at vi kan levere god faglig tyngde til våre kunder, med proaktive løsninger. Vårt team består i dag av syv SEO-spesialister med mange års erfaring innenfor SEO-faget, og vi arbeider med store og kjente merkevarer. Dette har bidratt til at vi er blitt ett av de største miljøene innen SEO i Norge.

Når vi får en ny kunde, innleder vi det kommende SEO-arbeidet med en rekke analyser som gir oss et verdifullt innblikk i nettstedets nåsituasjon. Vi avdekker da tekniske hindre, dagens organiske synlighet, konkurransesituasjon, i hvilken grad nettstedet lykkes med å generere organisk trafikk og ikke minst; hva er det markedet etterspør av produkter, tjenester og informasjon, som nettstedet bør imøtekomme med sitt innhold? Disse analysene inngår i første fase av SEO-arbeidet, og det er i denne fasen vi etablerer en essensiell forretningsforståelse, samt evner å se forretningen fra også brukernes perspektiv.

Basert på innsikten vi har tilegnet oss fra den innledende fasen, setter vi opp en plan for videre arbeid. Denne planen tilpasses etter kundens potensiale, konkurransesituasjon og egne mål. På denne måten inngår SEO-arbeidet som en naturlig bidragsyter i arbeidet mot å nå de mål som også kunden selv har definert for året.

En annen viktig del av SEO-arbeidet, er vårt samarbeid med spesialister fra Nettrafikk, Mood, Moodify og Smood, som arbeider med andre kanaler for samme kunde. Å kunne samarbeide så tett med spesialister fra ulike fagområder bidrar til å skape gode synergier mellom kanalene, hvilket igjen løfter totalleveransen.

Hvorfor er det viktig å ikke lefle med black hat-taktikker?

Å arbeide med praksis innenfor SEO som kolliderer med Google sine retningslinjer, såkalt «black hat»- SEO, kan i noen tilfeller gi raske resultater, men til gjengjeld er Google sine crawlere svært dyktige til å avdekke og straffe slik praksis. Dersom et nettsted blir tatt i å drive med «black hat»- SEO, kan dette medføre strenge straffer (eksempelvis tap av organiske synlighet), som det kan være svært tidkrevende å ta igjen. Tilliten til nettstedet vil også være svekket, hvilket gjør all fremtidig SEO-arbeid mye mer krevende. «Black hat»-SEO er en praksis som vi ikke utfører, og vi anbefaler sterkt å heller arbeide med søkemotoroptimalisering med målet om å imøtekomme brukernes intensjoner og skape verdi med konkurransedyktig innhold, som harmonerer med Google sine retningslinjer.

Å arbeide på lengre sikt med SEO og gjøre seg fortjent til posisjonene som nettstedet oppnår er mye mer bærekraftig. Med autoriteten nettstedet opparbeider ved slik praksis, vil nettstedet også bli mer rigid for konkurrerende nettsteders fremstøt.

Hvilken kundejobb er du mest stolt av for tiden?

Jeg er stolt av flere kundejobber om dagen, når jeg ser hvor tilpasningsdyktige våre kunder og spesialister har vært med tanke på endringer i både mobilitet, behov og nye bransjestandarder.

Et eksempel på dette, er en kunde innen interiørbransjen som på tross av reduserte inntekter fra rent fysisk butikksalg, likevel har grønne piler for både organisk trafikk og omsetning totalt. For denne kunden har tette dialoger med spesialister, proaktivitet og godt samarbeid mellom kanalene, medført et godt stykke arbeid og en samarbeidsform som vi kommer til å videreføre til når hverdagen går mer tilbake til normalen.

Hva syns du er mest spennende med søkemotoroptimalisering?

Det jeg synes er mest spennende med å arbeide med SEO, er å se hvilken verdi og resultater vårt arbeid skaper for våre kunder. Vi samarbeider veldig tett med kundene, hvilket medfører at vi har et sterkt eierskap til målene som er satt og oppnåelsen av disse målene i samarbeid med kunden.

I tillegg til den tette relasjonen til kundene, liker jeg veldig godt at SEO-faget er i stadig utvikling. Det er alltid noe nytt man kan sette seg inn i, og som kan testes for kundene. Med kunder som er fremoverlente og som selv ønsker å teste nye konsepter, gir dette et kreativt spillerom som jeg verdsetter høyt. Dette har resultert i mange gode løsninger som har bidratt til å tilføre brukerne verdi, samt skille aktøren fra konkurrerende nettsteder.

Det er videre veldig motiverende å skulle gjøre seg fortjent til oppnåelsen av de gode resultatene, da arbeidet med søkemotoroptimalisering gjerne er langsiktig. Og i samarbeid med andre kanaler, er det inspirerende å se hvilken magi som skapes, og hvordan samspillet bidrar til at vi kan nå de mål som er satt.

Avslutningsvis, vil jeg si at det har vært veldig givende å arbeide med SEO nå i en tid hvor digital tilstedeværelse har vært ekstra viktig. Det betyr mye å se hvor mye vårt arbeid betyr og verdsettes av våre kunder.

Hvilke ressurser på nettet bruker du for å holde deg oppdatert?

Jeg henter mye nyttig faglig kunnskap og inspirasjon fra kjente nettsteder som searchengineland.com, searchenginejournal.com, https://developers.googleblog.com/ og moz.com. På Facebook er jeg medlem av gruppene «SEO og organisk synlighet i Norge» og «Women in Tech SEO«. Ellers har jeg også testet å lytte i SEO-relaterte rom i ClubHouse, som en del av å holde meg oppdatert på nye flater og voksende faglige nettverk

Nettrafikk er medlem av Bra Søk

Lasse Torstenson, Hilde Mikalsen, Helene Linnéa Kvale, Julie Becklund og Slavisa Gacic


Lasse Thorstenson er daglig leder i Nettrafikk. Hvordan ser øverste leder på SEO og utviklingen innen området?

Hvor viktig er SEO for Nettrafikk, Lasse?

Lasse Torstenson er Daglig leder i Nettrafikk

Lasse Torstenson er Daglig leder i Nettrafikk.

SEO er grunnmuren i alt arbeid vi gjør. SEO omfatter mange fagfelt, men det er i dette arbeidet vi får innsikt og oversikt. Det er her innholdsplaner legges. Disse vil benyttes i andre kanaler, ikke bare søk. Det er her vi kartlegger konkurrentens digitale tilstedeværelse, sammenlignet med deres reelle markedsposisjoner. Og det er her vi starter arbeidet med brukeropplevelse og CRO, før det går over til konkrete forbedringsprosjekter innen disse områdene.
Som man skjønner er SEO viktig, ikke bare for Nettrafikk.

Forventer du at andel SEO-oppdrag øker, nå som cookies dør?

Tror du utfordringer på programmatisk vil påvirke SEO i positiv grad?

For Nettrafikk vil SEO være enda viktigere fremover, uavhengig av hvordan programmatisk utvikler seg. Mye på grunn av den grunnmuren vi etablerer sammen med kundene våre innen SEO, og alt det innebærer. Men også nå som cookies blir historie vil SEO-oppdrag knyttet til innsikt og data øke. Denne etterspørselen ser vi allerede i dag, og er årsaken til at vi har utlyst 3 nye SEO stillinger. Om kundene øker interessen ytterligere innen SEO, vil også kompetansen deres øke. Klart det bidrar positivt.

Med tanke på programmatiske kjøp tror jeg det vil overleve, og vel så det i fremtiden. Cookies vil få en konkurransedyktig erstatter, og med det fokuset 1. parts data nå har, vil man finne gode løsninger som gir programmatiske kjøp verdi også i fremtiden.

Nettrafikk er medlem av Bra Søk.