Initiative Universal Media AS (IUM)

IUM er et fullservice mediebyrå og har vært i Norge siden 1991. Vi er en del av McCann Worldgroup, og er søsterselskap til designbyrået SDG, reklamebyrået McCann og til Craft. Vi er en engasjert gruppe mennesker som daglig jobber med kommunikasjon, og vi jobber tett på tvers av enhetene når det er naturlig.

Grundingen 6

0250 Oslo

Telefon: 22 54 38 80

Daglig leder: Børre Sunde

www.ium.no