Initiative Universal Media AS (IUM)

IUM er et fullservice mediebyrå og har vært i Norge siden 1991. Vi er en del av McCann Worldgroup, og er søsterselskap til designbyrået SDG, reklamebyrået McCann og til Craft. Vi er en engasjert gruppe mennesker som daglig jobber med kommunikasjon, og vi jobber tett på tvers av enhetene når det er naturlig.

Initiative Universal Media AS
Grundingen 6
0250 Oslo

Head of Performance: Erik Thorsen
Telefon: 400 08 421
E-post: erik@ium.no

www.ium.no