Lokalkrafta

Lokalkrafta er eit digitalt marknadsføringsselskap, som i hovudsak er der for dei små og lokale kraftleverandørane.

Vi nyttar dei digitale flatene innan Facebook, Instagram, Snapchat og Google Ads, for å vise att til dei potensielle kundane.

Kontakt Lokalkrafta

Kenneth Ingvaldsen
Daglig leder

[email protected]

934 11 432

lokalkrafta.no