Semway Norge AS

Vi er spesialister på design, innsikt og digital markedsføring. Semway har fokusert sin virksomhet rundt markedsføring på internett. Vi kan hjelpe din bedrift med målrettet og kostnadseffektive aktiviteter. Vi har lang erfaring med å sette oss inn i våre kunders situasjon. Ved å kjenne utfordringene og mulighetene, slik at vi kan bruke vår kompetanse til å skape verdi for kundene våre. I tillegg må vi evne å se oss selv fra utsiden.

Vi har sterk kunnskap og bred erfaring innenfor markedsføring, produksjon, design og profilering på alle flater. Samtidig er vi opptatt av at god rådgivning og godt håndverk skal gi våre kunder resultater. Målbare resultater. Her er det avgjørende med et klart mål for hva vi ønsker å oppnå og å sørge for at design og funksjon spiller på lag. Å vite hvordan bedriften ser ut fra den andre siden er nøkkelen om du vil oppnå resultatene du ønsker.

Semway Norge AS
Rosenkrantz’ gate 16
0160 Oslo

Telefon: 450 11 111

Kontaktperson:
Magnus Hauger
magnus@semway.no
Telefon: 476 35 587

www.semway.no