Cathrine Stensland Kim Nygaard Metro Branding

Kim Nygaard og Metro Branding: – Å lage artikler som bare har til hensikt å rangere godt i Google, blir å begynne i feil ende.

Bilde: Daglig leder Cathrine Stensland og Head og Content & Performance Kim Nygaard i Metro Branding

Bra Søk tok en prat med Head of Content & Performance Kim Nygaard i Metro Branding om hvordan de jobber. Les og lær av en av bransjens mest ansette.

Hvordan ønsker du at dine kunder skal oppleve dere?

Jeg ønsker at våre kunder skal oppfatte oss som en strategisk partner, som forstår helheten i forretningen deres. Metro Branding er et strategisk kommunikasjonsbyrå, og ikke et rent performance marketing-byrå. Det preger måten vi jobber på, og skiller nok oss fra mange andre byråer som også er gode på SEM. Kunder som bare ønsker hjelp med SEO eller annonser i Google har vi ikke mange av. Digital synlighet er selvsagt ekstremt viktig, men er bare en liten del av et mye større bilde. I en hektisk hverdag er det lett for kundene våre å ikke heve blikket tilstrekkelig, men i stedet kaste seg ut i operasjonell markedsføring og kommunikasjon. Da må vi være gode rådgivere og hjelpe dem med å ta et steg tilbake. Resultatet pleier nemlig å bli mye bedre med en god plan i bunn.

Hva liker dere best å jobbe med?

Vi liker best å jobbe med strategi og merkevarebygging i et helhetlig perspektiv. Drømmekunden lar oss være med på å utvikle merkevarestrategien, ta det ut i et kommunikasjonskonsept for deretter å utvikle en kanalstrategi. Å rydde opp i en uoversiktlig merkearkitektur og lede navneprosesser synes vi er utrolig givende. Det er først når det strategiske er på plass at det er noe poeng å jobbe med uttak, enten det dreier som om reklamefilmer på TV eller synlighet i søkemotorene. Grunnlaget må være på plass før vi kan tenke innholdsmarkedsføring, reklame og synlighet. Når vi skal i gang med å utvikle innhold er vi alltid drevet av innsikt, og en søkeordsanalyse må ligge til grunn før våre kreative medarbeidere slipper til med penn eller kamera. Heldigvis er det mange kunder som lar oss bli med på hele den reisen. Det gjør oss både stolte og ydmyke å få lov til å forvalte og utvikle noen av Norges mest kjente merkevarer.

Hva gjør dere for å sikre transparens i forholdet med kunder?

For det første forsøker vi å være så ærlige som mulig når vi priser prosjekter. Snarveier er ikke vår greie, og vi vil være til å stole på. Når det kommer til mediespend lar vi kundene selv velge om de ønsker direktefaktura fra mediene eller via oss. Vi estimerer og fakturerer timer for jobben vi gjør. Kommer vi i konkurransekonflikt innen en bransje, er vi åpne på at vi jobber med en konkurrent – og lar kundene avgjøre om de synes det er OK eller ikke. Vi må selvsagt også takk nei til en del oppdrag, fordi vi bare kan være lojale ovenfor en aktør i visse bransjer.

Hva skulle du ønske preger faget i 2019?

Jeg håper kvaliteten på innholdsmarkedsføringen blir bedre. Mange har forstått at content marketing og SEO er viktig, men langt fra alle har forstått viktigheten av eksepsjonelt godt innhold på målgruppens premisser samt tuftet på bedriftens merkevarestrategi. Å lage artikler som bare har til hensikt å rangere godt i Google, blir å begynne i feil ende.

Å lage artikler som bare har til hensikt å rangere godt i Google, blir å begynne i feil ende.

Hva er spesielt med å jobbe hos dere?

Det er utrolig mange ulike fagspesialister samlet på et sted, og vi jobber tett. Det gjør at du lærer noe nytt hver eneste dag. Det er fort gjort å bli snever i måten å jobbe på hvis alle rundt deg er gode på det samme som deg, men når du hele tiden jobber i team med strateger, konseptutviklere, fotografer, journalister, designere og performance marketing-spesialister får du helt andre perspektiver på ting. Dessuten liker jeg fleksibiliteten i å både kunne jobbe fra Oslo og Sandefjord, ettersom vi har kontorer begge steder.

Hvilke ressurser vil du anbefale andre å følge?

Det er mange flinke folk, men skal jeg nevne noen få må det bli Rand Fishkin, Trond Lyngbø og Magnus Strømnes Bøe med tanke på SEO. Så er det selvsagt alltid interessant å få med seg oppdateringene fra Hans-Petter Nygård-Hansen og Marius Karlsen. Jeg lytter dessuten alltid godt etter når mine tidligere kolleger Kåre Garnes, Morten Andre Mikalsen eller Ingrid Røeggen har noe å melde. En oppfordring til de tre å dele mer. Utrolig flinke folk, men alt for lavmælte 😉

Kim Nygaard Metro Branding

Ta kontakt med Kim Nygaard via www.metrobranding.no.

Metro Branding AS
Tollbugata 8
0152 Oslo

Framnesveien 3A
3205 Sandefjord.

Telefon 33 42 69 00