Hvorfor Bra Søk?

Bra Søk (Bransjerådet) vil bidra til å synliggjøre de positive aspektene ved søkemotormarkedsføring slik at bedrifter og organisasjoner ser dette som en naturlig del av sin markedsføringsmiks. Søkemotoroptimalisering (SEO), dialog i sosiale medier og tilrettelegging av klikkbar annonsering er de mest kjente arbeidsområdene.

Innsyn og klare avtaler
Kunder i dette markedet skal kunne vite hva de kjøper. Feil type rådgivning kan for enkelte nettsteder føre til utkastelse eller degradering hos søkemotorene, noe som kan ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte bedrift eller merkevare.

Bra Søk skal øke forståelsen for søkemotormarkedsføring ved å drive opplysende arbeid. Annonsører bør forstå viktigheten og verdien av å inkludere søkemotormarkedsføring som en del av sin helhetlige markedsføringsstrategi. Nettopp av denne grunn har Bransjerådet valgt en tett tilknytning til INMA.

Norge var først ute med å etablere en bransjeforening for søk med tydelig selvjustis. Bra Søk har tatt kvalitetssikring på alvor. Medlemmer som bryter regelverket vil møte sanksjoner. Vi ønsker alle inn. Men de som lurer kundene sine, og bryter reglene skal ikke være med videre. Byråer, annonsører og andre virksomheter kan melde seg inn og jobbe for en positiv utnyttelse av fordelene ved søk.

Medlemskap i bransjerådet
De som ønsker å delta i dette bransjefellesskapet betaler kr. 8.000,- per år. Inntektene går utelukkende til drift og administrasjon av Bra Søk.