Charlotte Myklestu

Charlotte Myklestu og Omnicom: – SEO må være en integrert del av mediestrategien

Omnicom Media group har vært medlem av Bra Søk i mange år. Vi tok en prat med deres nye Head of SEO, Charlotte Myklestu, for å høre litt om hvordan de jobber med søk.

Hvordan ønsker du at dine kunder skal oppleve dere?

Jeg ønsker og håper at kundene hos oss i Omnicom Media Group opplever oss som proaktive, grundige, forretningsorienterte og tydelige, og ikke minst som en god samarbeids- og sparringspartner. Jeg håper også at kundene våre opplever at de får presentert mulighetene innen faget, og får innsikten de trenger for å kunne ta gode beslutninger og avgjørelser.

Hva liker dere best å jobbe med?

Vi liker best å jobbe med SEO når det er en integrert del av mediestrategien – både som enkeltstående fagområde, i samspill med de andre kanalene, og som en rådgivende partner. Det er motiverende å være tilstede tidlig i prosessen og bruke innsiktsbaserte analyser til å bygge opp et optimalisert fundament, samtidig som det er givende å kartlegge status og veien videre om tilfelle er at man ikke har fokusert på organisk søk og søkemotoroptimalisering tidligere. I tillegg til å jobbe med de grunnleggende elementene innenfor faget, skriver også SEO-avdelingen i Omnicom Media Group optimalisert innhold, forankret fra søkeordsanalysen, og kan på den måten bidra på et bredere nivå.

Hva gjør dere for å sikre transparens i forholdet med kunder?

Vi er opptatt av, og ser viktigheten av god kommunikasjon og dialog både med kunde, og med kundeteamet, og fokuserer på åpenhet rundt prissetting, system og verktøy vi bruker, detaljer rundt innsikt og arbeidsmetoder, og håper det bidrar til å sikre transparens i våre kundeforhold.

Hva skulle du ønske preger faget i 2019?

Jeg opplever at de aller fleste ser på SEO som en naturlig del av sine markedsføringstiltak, og ser nytteverdien av et langsiktig fokus på fagområde, men jeg ønsker nok at det generelt skal bli enda mer fokus på verdien av å ha en optimal tilstedeværelse i organisk søk i 2019. Jeg håper også at effekten, og de kreative mulighetene søkebasert innsikt i form av søkeordsanalyse gir, preger faget i større grad.

Omnicom er Bra Søk-medlem

Hva er spesielt med å jobbe hos dere?

Omnicom Media Group består av mediebyråene OMD, PHD og Hearts & Science, i tillegg til spesialistmiljøene Resolution Media, Engage, og Annalect, som på den måten sitter på, og kan tilby unike og innovative muligheter til våre kunder.

Hvilke ressurser vil du anbefale andre å følge?

Jeg blir ofte inspirert av de dyktige spaltistene på SearchEngineLand, så det anbefaler jeg alle som enten er interesserte i SEO eller som jobber med SEO å lese, i tillegg til bransjeprofiler som Trond Lyngbø, Magnus Strømnes Bøe, Kristin Nygaard Anker-Rasch, Hans Petter Blindheim og Geir Brå Ellefsen. Ellers er jeg heldig med gode ressurser på teamet her i Omnicom Media Group, Hilde Mikalsen og Kennedy Ingbre, som jeg ofte bruker til faglig innspill.