Paneldebatt om Betalt søk #3

8. juni 2021 avholdes tredje paneldebatt for medlemmer og samarbeidspartnere av Bra Søk.

Innkalling har blitt sendt ut til alle kontakter hos de respektive medlemmene, men om du har lyst til å være med – er medlem og ikke har fått invitasjon – send en e-post til [email protected].

Ønsker du å være med, selv om du ikke er medlem av Bra Søk?
Dersom ditt byrå ikke er medlem av Bra Søk, så send inn en søknad.
Dersom byrået ditt blir tatt opp som medlem sendes en invitasjon til debatten umiddelbart. Medlemskap koster 6000 kr i året per selskap, med halv pris for selskaper med omsetning under 5 millioner i 2020. Er ditt selskap medlem av INMA får du 1000 kr i rabatt i tillegg.

I paneldebatten denne gangen får vi besøk av Christian Linnestad fra Komplett.

Christian Linnestad

Christian Linnestad fra Komplett deltar i paneldebatten.

Han og Magnus Strømnes Bøe skal gå gjennom Bank Norwegian-saken om kjøp av konkurrenters merkevare i Google Ads. Linnestad var fagekspert for Komplett Bank, Instabank og Bra Bank, mens Bøe var fagvitne for Bank Norwegian. Saken er i skrivende stund anket til Høyesterett, men er per nå dømt i favør Bank Norwegian sist i Lagmannsretten.

Paneldebatt Betalt søk på Google Meet 8. juni 2021 kl. 15:00 – 17:00

Velkommen (ved Regine Hemre)
Orientering om dagens agenda + intro
Kjapp gjennomgang av saker fra paneldebatt #2

Sak #1: “Bank Norwegian vant over konkurrentene igjen” – hva tenker man om å by på andres merkevare? (intro ved Magnus Strømnes Bøe og Christian Linnestad)

Sak #2: Auto Applied Recommendations (AAR) – er det så bra som Google sier? (intro ved Trine Lium)

Sak #3: Stoler vi på interesse- og intensjonsmålgruppene i Google Ads? (intro ved Andreas Løken)

Avrunding med informasjon om spørreundersøkelse og tentativ dato for neste møte (Magnus)

Hensikten med Faggruppa for Betalt søk

Bra Søk har i all hovedsak konsentrert seg om å behandle klager og peke på praksis som ikke er akseptabel innen søkemotormarkedsføring. For å yte bedre tjeneste overfor medlemmene ønsker styret å også trekke frem praksis som er god. For å komme med innspill til dette ønsker styret å engasjere flere medlemmer i arbeidet og bruke faglig debatt som virkemiddel for å komme frem til eksempler på god praksis. I den sammenheng har Faggruppa for Betalt søk blitt etablert, for å behandle dette innen søkemotorannonsering.

Rent praktisk er arbeidet i faggruppa organisert slik:

  1. Faggruppa definerer saker å diskutere
  2. En åpen paneldebatt gjennomføres der alle medlemmer av Bra Søk blir invitert.
  3. Et lukket møte for faggruppa gjennomføres, der en innstilling med best practise og eventuelle andre innspill til Bra Søk styret blir utarbeidet
  4. Bra Søk styret godkjenner eller underkjenner foreslåtte best practises
  5. Bra Søk kommuniserer etablerte best practises til medlemmene.

Vel møtt!