Betalt søk paneldebatt

Paneldebatt om Betalt søk #2

9. mars 2021 avholdes andre paneldebatt for medlemmer og samarbeidspartnere av Bra Søk.

Innkalling har blitt sendt ut til alle kontakter hos de respektive medlemmene, men om du har lyst til å være med – er medlem og ikke har fått invitasjon – send en e-post til [email protected].

Ønsker du å være med, selv om du ikke er medlem av Bra Søk?
Dersom ditt byrå ikke er medlem av Bra Søk, så send inn en søknad.
Dersom byrået ditt blir tatt opp som medlem sendes en invitasjon til debatten umiddelbart. Medlemskap koster 6000 kr i året per selskap, med halv pris for selskaper med omsetning under 5 millioner i 2020 og 1000 kr i rabatt om du er medlem av INMA.

I paneldebatten denne gangen får vi besøk av advokat Øystein Flagstad fra advokatbyrået Gjessing Reimers.

Han skal gå gjennom sine vurderinger av føringer fra European Data Protection Board rundt bruk av sporingspixler / dataoverføring ut av Europa, og være tilstede under behandling av sak #1 og #2.

Paneldebatt Betalt søk på Google Meet 9. mars 2021 kl. 15:00 – 17:00

15:00: Velkommen, orientering om etablerte best practises og dagens agenda (Regine)
15:15: Ekspert på juss på besøk: Advokat Øystein Flagstad fra Gjessing Reimers (Magnus/Øystein) kombinert med Sak #1: Hvordan bør man ta stilling til – og behandle cookies – fremover? (intro v/Regine)
15:40: Sak #2: Hvordan finner man riktig Click- & View Through Conversion Window?
16:00: Sak #3: Flere og flere Google Ads-oppgaver blir automatisert. Hvordan vil rollen til en Google Ads-spesialist/rådgiver være i fremtiden?
16:30: Sak #4: DSA (Dynamic Search Ads) anbefales ofte av Google – når bør det brukes og ikke brukes, da sett bort fra nettsted med svakt innhold?
16:55: Avrunding med informasjon om spørreundersøkelse og tentativ dato for neste møte (Magnus)

Hensikten med Faggruppa for Betalt søk

Bra Søk har i all hovedsak konsentrert seg om å behandle klager og peke på praksis som ikke er akseptabel innen søkemotormarkedsføring. For å yte bedre tjeneste overfor medlemmene ønsker styret å også trekke frem praksis som er god. For å komme med innspill til dette ønsker styret å engasjere flere medlemmer i arbeidet og bruke faglig debatt som virkemiddel for å komme frem til eksempler på god praksis. I den sammenheng har Faggruppa for Betalt søk blitt etablert, for å behandle dette innen søkemotorannonsering.

Rent praktisk er arbeidet i faggruppa organisert slik:

  1. Faggruppa definerer saker å diskutere
  2. En åpen paneldebatt gjennomføres der alle medlemmer av Bra Søk blir invitert.
  3. Et lukket møte for faggruppa gjennomføres, der en innstilling med best practise og eventuelle andre innspill til Bra Søk styret blir utarbeidet
  4. Bra Søk styret godkjenner eller underkjenner foreslåtte best practises
  5. Bra Søk kommuniserer etablerte best practises til medlemmene.

Vel møtt!