Magnus Strømnes Bøe

Magnus Strømnes Bøe i RED Performance: -Søk er mer enn bare en kanal

Hvordan ønsker du at dine kunder skal oppleve dere?

Dersom våre kunder ser på oss i RED Performance som en partner, og ikke en leverandør, har vi lykkes. Rollen til søk har gått fra ubetydelig, til helt essensiell i kanalmiksen. Nå blir også søk brukt som kilde til innsikt av flere og flere, det å være en partner på dette er en rolle vi ønsker å ha – da kan vi bidra til å nå forretningsmålene.

– En klar egenskap som vi fremelsker er det å ha en analytisk tilnærming. Det betyr at vi ser på tallgrunnlaget først, før vi finner ut hva tiltaket skal være. Det kan bety at vi angriper en utfordring på en annen måte enn det man forventer, men vi jakter bare på å nå målet innenfor en fornuftig tidshorisont – da må vi kanskje gå utradisjonelt til verks, sier Magnus Strømnes Bøe adm.dir. i RED Performance.

Hva liker dere best å jobbe med?

De vi liker å jobbe med har et ønske om å styre driften mer etter tall enn synsing. I tillegg så er det fordelaktig om vi kan styre arbeidet vi gjør etter konkrete forretningsmål. Eksempelvis om vi jobber med selskaper som har fysiske butikker, så er det veldig bra å kunne komme frem til hva verdien av et butikkbesøk er og styre investeringene etter hvordan vi greier å påvirke dette.

Ellers er det jo slik at dersom du har mange produkter eller tjenester så er det mer å lage innhold om, bli synlig på og kommunisere rundt enn de som har få. For de aktørene som har mye å kommunisere så skalerer også søkmye bedre enn de som har få ting. For de kundene vi jobber med som har et begrenset omfang i tilbud må vi finne andre veier for å nå markedet Vi skyr ikke det, men det er mer kompleks og krever mer innsats. De disiplinene vi jobber med og er gode på så er det betalt søk, SEO, betalt SoMe, webanalyse og konverteringsoptimalisering (CRO).

Hva gjør dere for å sikre transparens i forholdet med kunden?

Vi har forpliktet oss til Bra Søk, vi skiller klar mellom systemlisens, honorarer og mediebudsjetter og vi har et strikt regime på timeføring. I tillegg har vi med oss mange gode rutiner og retningslinjer i kraft av at vi er en del av Dentsu – dette gir en viktig trygghet i å være en kunde hos oss. Vi har formelle krav til transparens, det er ikke bare noe vi sier vi er opptatte av.

Hva skulle du ønske preget faget (søkemotormarkedsføring) i 2020?

Søk er mer enn bare en kanal! Selv om markedsføring generelt oppleves som mer og mer kompleks, så er det faktisk en voldsom fordel for de som prioriterer å forstå dette og bruke den innsikten. Søkkan brukes som kilde for innsikt – det er det få som faktisk gjør rutinemessig.

Ellers ønsker jeg meg mer fokus på ryddighet og ønsker at Google blir enda tøffere i å luke ut de som jukser. Vi bruker resultatlista som et daglig verktøy til det aller meste. Påvirkningskraften er monumental. Google har faktisk et samfunnsansvar som jeg er redd myndighetene tar altfor lett på eller simpelthen ikke helt forstår omfanget av innflytelse det har på samfunnet vårt.

Google er jo utelukkende opptatt av å levere en god tjeneste, men jeg vil gjerne at det skal bli mer vanskelig å urettmessig bli synlig. Det er fortsatt for lett for de som er der av feil grunn. Google bør flytte mer penger inn i å sikre kvaliteten på resultatlistene.

Hvilke ressurser vil du anbefale å følge?

Google Webmaster Central er jo et absolutt must, ellers er SEO og organisk synlighet i Norge et must. Search Engine Roundtable, Search Engine Watch er bra – ellers er det å bruke Google Alerts på sentrale stikkord en lite «meta» måte å følge med på ting som rører seg på.