Retningslinjer for bruk av sosiale medier for byråer i SEO/SEM bransjen

I Storbritannia finnes det allerede regler for hvordan byråer skal opptrå i sosiale medier. Reglene er til og med innført i markedsføringsloven for digital markedsføring. Dette ble til som et resultat av gjentatt misbruk fra flere byråer, blant annet via spamming fra forum og blogger.
Mer om denne loven kan du lese her.
Her kan du lese loven i sin helhet.

Reglene favner både bruk av sosiale medier og det å ta betalt for lenker innen lenkebygging. I Norge finnes det ikke et regelverk som omfatter bruk av sosiale medier og lenkebygging direkte. Vi introduserer derfor her en rekke anbefalinger som Bra Søk ønsker norske byråer skal følge.

Lenkebygging
Når byråer bygger lenker på vegne av kunder anbefaler Bra Søk følgende:

– Oppgi fullt navn når du søker om en lenke fra et annet nettsted, og oppgi aller helst at du jobber for et byrå innen digital markedsføring.
– En egen e-post-adresse for lenkebygging kan brukes for å slippe spam i egen e-postboks. Signaturen i e-posten bør da være ditt eget fulle navn. På denne måten kan de du kontakter søke opp navnet ditt og få bekreftet at du jobber med digital markedsføring. Lenkebyggingen blir på denne måten en åpen og ærlig prosess.
– Lenker kjøpes ikke fra andre nettsider uten at det oppgis at lenken er kjøpt. Betalte katalogoppføringer – der katalogeier er ansvarlig for om siden den lenker til er brukervennlig og relevant er OK, dersom det oppgis at lenken er betalt for.

Distribusjon av artikler / bloggposter
I tilfeller der byråer distribuerer artikler eller bloggposter på vegne av kunder, anbefaler Bra Søk følgende:
– Artikler som distribueres på vegne av en kunde skal være objektive.
– Inneholder artikkelen lenker mot kundens nettsted skal det ligge en ansvarsfraskrivelse i brukerprofilen til den som legger ut artikkelen, en «om forfatteren» tekst. Eksempel på en slik disclaimer: «{NAVN} skriver og distribuerer artikler for et byrå innen digital markedsføring for en rekke kunder innen flere ulike bransjer. Artiklene som distribueres skal kun brukes som informasjon. Lesere bør alltid dobbeltsjekke informasjonen og ikke gjennomføre handlinger kun på basis av artikkelen.»
– I en blogg skal det komme klart fram at dette er en bloggpost på vegne av kunden

Forum
I tilfeller der byråer deltar i forum på vegne av kunder, anbefaler Bra Søk følgende:
– I brukerprofilen i forumet bør det ligge en ansvarsfraskrivelse. I denne skal det komme klart fram at man jobber med digital markedsføring på vegne av kunder.
– Man bør ikke starte forumtråder, men kan delta for å for eksempel oppklare misforståelser, svare direkte på spørsmål og så videre.
Deltakelse i forum bør ikke brukes som en bevisst del av lenkebygging for bedre resultater i søkemotorene, da dette kan oppfattes som spam og skjult markedsføring.

Wikipedia (og andre wiki`er)
I tilfeller der byråer blir bedt om å opprette eller redigere Wikipedia artikler eller andre wiki`er på vegne av kunder, anbefaler Bra Søk følgende:

  • Artikkelen skal være objektiv. – Man må godta at andre kan redigere ting som oppfattes som feil.
  • Det skal ligge en ansvarsfraskrivelse i brukerprofilen som tydelig forklarer at du skriver på vegne av kunden.
  • Wikipedias (eller eventuelt andre nettsteders) retningslinjer skal følges.

Andre sosiale medier, for eksempel bokmerking av sosiale medier  
I tilfeller der byråer deltar i andre typer sosiale medier på vegne av kunder anbefaler Bra Søk følgende:
– Profilen din i det sosiale mediet / nettverket skal gi nok informasjon til at det ikke er tvil om at man jobber for kunder, eller med digital markedsføring. Sosiale medier skal ikke spammes med urelevant informasjon eller lenker.

Tekst og artikkel tilrettelagt av styremedlem i Bra Søk Agnete Johansen, SEO rådgiver i BigMouthMedia .