Åpent faggruppemøte om SEO gjennomført 22.10.2020

Bra Søks første faggruppemøte om SEO ble gjennomført per Google Teams 22. oktober 2020.

Det var på det meste 18 deltakere i debatten der følgende tema ble diskutert:

  • Bruken av pressemeldingstjenester
  • Verdi av nofollow, ugc og sponsored vs dofollow
  • Brukersignaler og om kjøp av trafikk for å påvirke synlighet
  • Lenker fra nettsider til sponsorater
  • Lenker fra annonser

Debatten danner grunnlag for utforming av retningslinjer for SEO-teknikker som anses som positive. Faggruppa for SEO i Bra Søk vil utforme dette og sende til godkjenning i styret i Bra Søk. Retningslinjer vil bli distribuert til alle medlemmer av Bra Søk og publisert på brasok.no.

Neste møte om SEO er planlagt til januar 2021 og er åpent for alle medlemmer av Bra Søk.

Er ditt byrå ikke medlem, kan du bli det her:

Bli medlem av Bra Søk

Det planlegges også tilsvarende debatt og faggruppe-ordning for betalt søk. Per nå søker vi medlemmer av gruppen, så føler du deg kallet send en e-post til Bra Søk:

[email protected]

Det kreves noe erfaring med betalt søk, men det holder med et par år og det kreves også at du jobber i et selskap som er medlem av organisasjonen.