Kristoffer Moen i Solid Media

Vi prøvde å være gode på alt, nå tilbyr vi 3 kjerneprodukter

Solid Media er et digitalbyrå i Oslo som har spesialisert seg på Google Ads, annonsering på sosiale medier og søkemotoroptimalisering (SEO). Bra Søk tok en prat med Kristoffer Moen som er Leder for SEO i Solid Media for å høre litt om hvordan de jobber.

Kristoffer Moen, Solid Media

Kristoffer Moen er Head of SEO i Solid Media.

Hvordan ønsker du at dine kunder skal oppleve dere?

Alle våre ansatte er spesialister på sine fagområder, og vi har som mål å være bransjeledende innen kundeoppfølging. Kunden skal kunne vite hva vi jobber med, og hvem som har ansvaret for hvilke deler av leveransen. Vi ser at et godt samarbeid er viktig for å oppnå de beste resultatene.

Bra kommunikasjon er kjerneverdien i et godt kundeforhold. Kunden er den som har bransjekunnskap om sitt fagfelt, og man må kombinere vår og kundens kompetanse for å oppnå gode resultater.

Vi skal ikke være redde for å prøve nye ting, og vi vil gjerne utfordre kunden når det kommer til å ta i bruk nye metoder og fremgangsmåter. Vi er gode på det vi gjør, fordi vi tør å satse smalt. Vi har tidligere prøvd å gjøre “alt”, men har siden 2016 satset på at det er bedre å være best på noe enn å forsøke å være litt gode på alt. Nå tilbyr vi tre kjerneprodukter: Google Ads, søkemotoroptimalisering og sosiale medier. For å oppsummere er vårt hovedfokus gode resultater og tett oppfølging.

Hva liker dere best å jobbe med?

Vi liker å ha et helhetlig perspektiv når vi jobber med kunder, slik at vi kan skape en leveranse som gir gode resultater på lang sikt. Vi har fokus på kundereisen og tar gjerne et skritt tilbake for å se på helheten av vår leveranse. Vår satsning mot SMB-markedet har stilt strenge krav til oppfølging.

Vi har fokus på SMB-markedet og har i mange år jobbet med å utvikle egne rutiner og prosesser for å sikre en god kundeopplevelse for dette markedet. Dette gjør at vi kan følge opp alle våre kunder tett gjennom hele samarbeidet, uavhengig av bransje eller størrelse på kunden. Vi er transparente i alle ledd av leveransen, slik at våre kunder aldri skal være i tvil om hvilke resultater annonseringen genererer, eller hvor vi er i prosessen.

Hva gjør dere for å sikre transparens i forholdet med kunden?

Vi setter opp månedlige rapporter til kunden fra første måned. Her forklarer vi hva vi har gjort og går gjennom tall og resultater. Det er helt nødvendig at kundene vet hvordan utviklingen har vært, og vi må gi et fullstendig bilde av hva aktivitetene våre genererer. Vi går grundig gjennom rapportene med kundene hver måned, for å sikre at kunden forstår hva vi har gjort og skal gjøre, samt forankre fokuset.

Transparens kommer naturlig gjennom måten vi jobber på, både hva gjelder leveranse, resultater og kostnader. Kunden sitter allerede på mye bransjekunnskap og kundeinnsikt som er med på å forme hvordan vi angriper oppgaven vi har fått. Uavhengig av om målet er nye kunder, økt omsetning, merkevarebygging og noe annet.

Hva skulle du ønske preget faget (søkemotormarkedsføring) i 2020?

Jeg håper at algoritmene fortsetter å sette brukerne av søkemotorene i fokus, og jeg ser positivt på mange av de nye endringene som rulles ut.

I Solid Media er vi opptatt av at arbeidet vi gjør skal være like relevant til neste år som det er akkurat nå. Derfor har vi et stort fokus på faktorene “relevans” og “brukervennlighet”. Googles algoritmer benytter seg nå i større grad av faktiske brukerdata. Nettsider som ikke klarer å treffe riktig målgruppe til rett tid blir lettere avslørt enn før. Man må forstå målgruppen og alltid sørge for god brukervennlighet. Brukerens intensjon med søket må være i fokus.

I min jobb som Head of SEO blir oppgavene fremover å sørge for at vi lager godt innhold og får godt teknisk oppsett av nettsidene. Vi ser for oss at de forandringene som kommer nå vil kunne påvirke søkeresultatene i stor grad.

Solid Media Oslo

Solid Media holder til i Oslo.

Hvilke ressurser vil du anbefale å følge?

SEO Mythbusting av Google Webmasters på Youtube er veldig interessant og lærerikt.

Moz.com har mye bra innhold. Bra fokus på helhetlig optimalisering av nettsider som også drar inn andre tips i tillegg til SEO. Spesielt er Whiteboard Friday gode videoer som forklarer enkelt og oppsummerer komplekse temaer på en god måte.

Og sist, men ikke minst – Vi må jo promotere oss selv her, i likhet med alle andre: Vi er i gang med vår egen blogg, og den er oppdelt i “SEO” og “annonsering”. solidmedia.no/seo og solidmedia.no/annonsering