Bruk av attribusjon i Google Ads

Best practise for bruk av attribusjon i Google Ads

  • Attribusjon i Google Ads er fornuftig å ta i bruk, men må brukes som en indikasjon og ikke fasit.
  • Man bør i de fleste tilfeller bruke samme attribusjonsmodell i Google Analytics, som den som brukes i Google Ads.

Detaljer om bruk av attribusjon i Google Ads

Attribusjon innad i en plattform som Google Analytics er bedre integrert med Googles egne kanaler. Derfor vil påvirkning av andre kanaler utenfor Googles univers være mindre belyst. Dette bør klienter opplyses om og være bevisst på. Det bør legges nok innsats og kompetanse på å stille inn – og dataflyt fra andre forretningssystemer bør sikres og kontrolleres jevnlig. Jo bedre datakvaliteten inn er, desto bedre er presisjonen og verdien av analysen. Med Google Ads er det viktig å hensynta at Google er en del av et større univers med blant annet søk, display og YouTube som vil/kan spille inn på hvordan man skal vurdere attribusjonen.

Bruken av sporingspixler er omstridt blant medlemmer og av myndighetene. Sporingspixler er nødvendig å bruke for å kunne ta i bruk Google Ads, derfor er anvendeligheten av denne best practise avhengig av om dette blir avklart mer eksplisitt ihht. norsk lov.

Denne best practise ble laget på bakgrunn av paneldebatt #1 for Betalt søk i desember 2020.  Det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, dette skal anses som veiledende.