By på eget brand

Best practise for å by på eget brand

  • Å by på eget brand er i de fleste tilfeller å anse som best practice

Detaljer om indirekte synlighet på konkurrent-søk

Det er bred enighet om at man generelt bør by på eget brand, men for å få utbytte av dette må det også jobbes intensivt med hvordan man håndterer budgiving, landingssider, levering og kommunikasjon. Det er tilfeller der det ikke gir mening eller at man må jobbe mye med hvordan bud på eget brand skal håndteres. Synergien mellom organisk søk og betalt søk er viktig å ta hensyn til, i tillegg til hvordan kommunikasjon generelt sett gjennomføres – eksempelvis koblet opp mot synlighet i massemedier uten teknisk kobling til nettsted – for eksempel Out Of Home eller TV.

Denne best practise ble laget på bakgrunn av paneldebatt #1 for Betalt søk i desember 2020.  Det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, dette skal anses som veiledende.