Googles blackbox-produkter

Best practise for Googles blackbox-produkter

  • Man bør alltid gjøre klienter oppmerksom på, og forklare, hvilken grad av kontroll man har ved å bruke forskjellige søkeannonseringstjenester. Dette bør gjøres skriftlig.

Detaljer om Googles blackbox-produkter

Google har den siste tiden gjort endringer på eksisterende, samt introdusert nye, søkeannonseringsprodukter hvor man i større eller mindre grad mister både kontroll- og innsiktsmuligheter. Klienter bør gjøres oppmerksom på potensielle ulemper ved bruk av Googles søkeannonseringsprodukter som kan ha negativ innvirkning på deres merkenavn, data og annet. Eksempelvis vil man ikke kunne velge hvilke søketermer man ønsker å være til stede på ved bruk av Google Smart Shopping eller ha full innsikt i søketerm-rapport ved bruk av Google Search. Dette kan videre potensielt føre til at aktører viser annonser knyttet til søkeord/fraser som ikke er ønsket – eksempelvis konkurrentnavn.

Denne best practise ble laget på bakgrunn av paneldebatt #1 for Betalt søk i desember 2020.  Det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, dette skal anses som veiledende.