«Indirekte synlighet» på konkurrent-søk (brand og generisk)

Best practise for indirekte synlighet på konkurrent-søk

  • Annonsører blir oppfordret til å ta stilling til å være direkte eller indirekte synlig på andres brand.
  • Byråer bør informere skriftlig sine klienter om fordeler og ulemper ved å være direkte eller indirekte synlig og hvilke begrensinger som finnes

Detaljer om indirekte synlighet på konkurrent-søk

Med Googles kontinuerlige endringer blir det vanskelige å kontrollere når man er synlig og ikke. Klienter har vidt forskjellige syn på hva som er OK rundt indirekte synlighet og også direkte synlighet. For flere bransjer er praksisen å håndtere brudd gjennom vennlig dialog. Denne måten å regulere dette på er da truet av at Google endrer hva som er mulig å regulere for byrå/annonsør.

Denne best practise ble laget på bakgrunn av paneldebatt #1 for Betalt søk i desember 2020.  Det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, dette skal anses som veiledende.