Brukersignaler

Best practise for brukersignaler

  • Det er ikke OK å kjøpe brukersignaler for å manipulere synlighet.

Detaljer om brukersignaler

Selv om det ikke er enighet i hvorvidt brukersignaler som pogo-sticking, klikkrate, kjøp av followers eller engasjement i sosiale medier påvirker søkeresultater, så anses dette som en manipulativ praksis som ikke er forenelig med verdiene som Bra Søk står for. Dette gjelder både forsøk på å kjøpe positive signaler for egen bedrift/kunde eller for å kjøpe negative signaler til konkurrenter av egen bedrift/kunde.

Medlemmer av Bra Søk som avdekkes at benytter underleverandører som benytter slike taktikker vil anses å bryte med Bra Søk sine retningslinjer.

Denne best practise ble laget på bakgrunn av paneldebatt #1 for SEO i november 2020.  Det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, dette skal anses som veiledende