Pressemeldingstjenester

Best practise om bruken av pressemeldingstjenester

  • Det er OK å bruke pressemeldingstjenester når du jobber med SEO.

Detaljer om bruken av pressemeldingstjenester

Dersom bruk av pressemeldingstjenester inngår i arbeidet med SEO fra byrå sin side:
Om byrå har bistått med anskaffelse av pressemeldingstjeneste eller benytter egne profiler i dette arbeidet, så må meldingstjenestene som velges legge til rette for å kunne bruke nofollow/sponsored/ugc -merking av lenker.
Om bedriften som byrået bistår med pressemeldinger selv har anskaffet pressemeldingstjeneste, er det ansett som best practice at byrået undersøker om nofollow/sponsored/ugc merking kan tilrettelegges Dersom dette ikke er mulig, bør byrået varsle sin klient og gjerne også (ikke påkrevd) Bra Søk, slik at vi kan gå inn i dialog med pressemeldingstjenesten om å utbedre dette. I slike tilfeller vil dog ikke Bra Søk forfølge sak utover ev. dialog med pressemeldingstjeneste.
Dersom pressemeldingstjeneste har HTML-editor skal byrået enten selv merke lenker korrekt om de legger til rette for eller publiserer innhold der, eller kunne dokumentere at de skriftlig har meldt fra til sine klienter hvordan dette gjøres.
Det er helt opp til redaksjonene som plukker opp saker fra pressemeldingstjenester å forholde seg slik de ønsker til bruken av nofollow/sponsored/ugc. Det legges til grunn at redaksjoner i Norge forholder seg til Vær varsom-plakaten. Spesielt relevant er plakatens behandling av tekstreklame. Dersom man målretter seg mot utenlandske redaksjoner via pressemeldingstjenester, kan man ikke forvente at disse følger de samme konvensjonene som i Norge. I disse tilfellene er det enda mer viktig å sikre at pressemeldingstjenestene man nytter støtter bruken av rel=nofollow/sponsored/ugc.

Denne best practise ble laget på bakgrunn av paneldebatt #1 for SEO i november 2020.  Det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, dette skal anses som veiledende