Paneldebatter for SEO og Betalt søk – planlagte og gjennomførte

Paneldebattene er kun åpne for medlemmer av Bra Søk og spesielt inviterte som eksempelvis fageksperter. Paneldebatter arrangeres kvartalsvis for både SEO og betalt søk separat. Ordningen ble startet opp i fjerde kvartal 2020. Tema i paneldebattene settes av Faggruppa for SEO og Faggruppa for Betalt Søk. Debatten danner grunnlag for å etablere best practises for søkemotormarkedsføring som publiseres på nett og distribueres til medlemmene av Bra Søk.

  • Paneldebatt SEO – 22. oktober 2020 (gjennomført)
  • Paneldebatt Betalt Søk – 7.12.2002 (gjennomført)
  • Paneldebatt SEO – 17. februar 2021 – kl. 15:30 – 17:30
  • Paneldebatt Betalt Søk – februar 2021
  • Paneldebatt SEO – april 2021
  • Paneldebatt Betalt Søk – april 2021
  • Paneldebatt SEO – august 2021
  • Paneldebatt Betalt Søk – august 2021
  • Paneldebatt SEO – oktober 2021
  • Paneldebatt Betalt Søk – oktober 2021