Godkjent av Bra Søk - Bransjerådet for søkemotormarkedsføring

Dette spørsmålet bør du stille til søkebyrået ditt

Skal du kjøpe tjenester innen SEO og betalt søk er det veldig klokt å stille spørsmålet:

Er byrået medlem av Bra Søk? 

Har du et byrå allerede er det også betimelig å stille dette spørsmålet.

Bransjerådet for søkemotormarkedsføring – forkortet til Bra Søk – jobber for å holde bransjen for søkemotormarkedsføring, herunder SEO og betalt søk – ryddig og transparent.

Byråene som er medlemmer av organisasjonen plikter å følge regler og vilkår og kan dømmes av et eget organ, Klagenemnda, om disse reglene brytes.

Kanskje den mest viktige regelen å følge er § 2 i vilkårene.

Leverandøren garanterer at alt arbeid utføres innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er satt av søkemotorene – for eksempel Google og Bing. Bransjerådet for søkemotormarkedsføring har utarbeidet regler for sine medlemmer som medfører en forpliktelse overfor kundene og som er i samsvar med de retningslinjer som er satt av søkemotorene. Disse ligger på Bra Søks hjemmeside www.brasok.no og er inntatt som vedlegg til disse standardvilkår.

Andre viktige prinsipper, rundt åpenhet og innsyn, gjøres gjeldende i paragraf 4 og 5:

§4 Leverandøren garanterer ved fakturering full åpenhet rundt eventuelle tredjepartskostnader knyttet til andre annonsekanaler, inkludert men ikke begrenset til søkemotorer, kataloger og bannerannonser.

§5 Kunden kan når som helst kreve fremlagt beskrivelse og dokumentasjon på de fremgangsmåter leverandør har benyttet i sitt arbeid.

Innen SEO er det viktig at man har en trygghet i hva som blir gjort. Bruk av teknikker og strategier som bryter reglene til først og fremst Google kan føre til utkastelse, dårligere synlighet og dårlig omtale.

Når det gjelder betalt søk (f.eks. Google Ads) er det ikke alltid like lett for en kjøper å vite hva man betaler for. Dette skal du ha full trygghet i når du kjøper fra et Bra Søk-byrå.

Hvordan klager jeg inn et Bra Søk-byrå?

Hvis du som kunde av et Bra Søk byrå mistenker at byrået ditt ikke følger reglene, ta kontakt med organisasjonen via skjemaet under, på [email protected] eller ring styreleder direkte på 924 51 273.

Er Bra Søk byråer bedre på søkemotormarkedsføring enn andre byråer?

Bra Søk betyr ikke at byrået i seg selv er vurdert til å være bedre enn andre byråer, med hensyn til kompetanse, erfaring og resultater. Det er en forsikring om at man opptrer ryddig og at man kan bli klaget inn om man setter sine kunder i fare ved å gamble med kunders nettsted (typisk innen SEO) eller at man ikke er transparent om kostnader (typisk innen betalt søk).

Kostnaden ved å være medlem er i skrivende stund (juni 2021), maksimalt 6000 kr per år. Det er rabatter tilgjengelig også, fullstendig prisbilde er beskrevet i detalj på bli medlem-siden. Dette er en symbolsk sum, den reelle kostnaden er dersom man blir dømt til brudd på retningslinjene. Hvert enkelt tilfelle kan bety bøter på inntil 50 000 kr.

Det er trygghet for deg som oppdragsgiver og kunde, som koster et byrå som ønsker å opptre transparent og trygt på vegne av sine kunder lite å investere i.