Søkemotoroptimalisering

Søkemotorenes betydning
Digitale medier tar stadig større andeler av nordmenns daglige mediekonsum, og spesielt søkemotorene har en meget sterk vekst fra år til år. I følge Comscore ble det i juli 2009 foretatt 114 milliarder søk på verdensbasis – en økning på hele 41% fra juli 2008. To av tre søk skjedde på Google som hadde en økning i antall søk på hele 58% fra foregående år. Bruk av søkemotorene har altså økt selv i økonomiske nedgangstider.

I de fleste europeisk land – inklusive Norge – har Google en markedsandel blant søkemotorene på over 80%. En gjennomsnittlig Googlebruker foretar ca. 100 søk per måned (kilde Google).

Søkemotorenes andel og betydning som trafikkilde til norske nettsteder har økt kraftig. En analyse av 2000 nettsteder – som representerer et tverrsnitt av norske nettsteder – viser at ca- 40% av  nye besøkende kommer fra søkemotorene. Søkemotorene leverer mer enn 50% av alle besøk som genereres til nettstedene fra eksterne kilder (kilde Online Services AS).

Hva er SEM/SEO/PPC?
Søkemotormarkedsføring eller Search Engine Marketing (SEM) er et samlebegrep for søkemotoroptimalisering (SEO) og søkemotorannonsering (Google AdWords, etc).  Målet med søkemotormarkedsføring er å gjøre det lett for potensielle besøkende å finne ditt nettsted på Google og andre søkemotorer.

Søkemotoroptimalisering (SEO)  har som formål å sikre gode plasseringer på viktige nøkkelord i det organiske søkeresultatet (venstre siden av søkeresultatet).  Gode plasseringer oppnås ved å ha en teknisk god nettside med innhold som både søkemotorene og de besøkende finner attraktivt.  En kvalitativt god nettside genererer i neste omgang attraktive lenker fra andre nettsteder, som i sin tur belønnes av søkemotorene i form av bedre plasseringer i søkeresultatene.

Ved  søkemotorannonsering betaler du  for hvert klikk søkemotorbrukerne foretar på annonser du kjøper på høyresiden av søkeresultatet (for eksempel Google AdWords).  Søkemotorannonsering kalles også Betal-pr-klikk annonsering; på engelsk Pay-Per Click (PPC).  En undersøkelse foretatt av IAB Europe i 2009 viser at søkemotorannonsering står for 43% av online annonseringsomsetning i de 19 landene som deltok i undersøkelsen.

I tillegg kan katalog (søkekatalogoppføringer) inkluderes i søkemotormarkedsføring begrepet.  Kvasir – hvor foretak betaler et fast beløp for en periode   – er eksempel på en søkekatalog tjeneste.

Sosial Media markedsføring vil også kunne defineres som en del av søkemotormarkedsføringen.