Sytremøte Bra Søk september 2020

Nytt styre i Bra Søk 11. september

På generalforsamling 11. september ble et nytt styre valgt, saken ble først publisert på Kampanje.com.

Det nye styret har to helt nye medlemmer, nemlig Anne Cecilie Hauan Hauge fra GroupM og Vegard Engelsen Moberg Amidays. Begge to er valgt til vara, men tradisjon tro så er varamedlemmer alltid invitert på styremøter og blir engasjert dypt i styrearbeidet generelt.

Anne Cecilie Hauan Hauge

Anne Cecilie Hauan Hauge, GroupM

Hvilken rolle bør Bra Søk spille fremover?

– Bra Søk bør være mer synlig og tydelig i sin misjon om å fremme god og etisk bruk av søk som kanal, og viktigheten av søk i en helhetlig planlegging. Da vil Bra Søk også skape verdi for medlemmene.

Hvilken rolle spiller søk i markedsmiksen nå under korona, og hva forventer du skjer etter?

– Søk har i lang tid vært en viktig kanal i markedsmiksen, men med endringene i kundereisen under korona, der netthandel blir enda viktigere, men også researchen som gjøres i forkant av et kjøp for å sikre at varen er på lager og at man enkelt og raskt kan plukke den opp i butikk, er det bare enda viktigere å rigge søk for å ta imot dette. Mulighetene er der for å hjelpe forbrukerne til å finne frem til produkter, og la dem handle enkelt i både fysisk butikk og på nett. Samtidig har man jo sett et kjempeløft i søk etter oppskrifter og gjør det selv-innhold, så her er det store muligheter for merkevarer å være en god hjelper i hverdagen. For å lykkes her er det også viktig å se på organisk og betalt søk samlet, for å oppnå synergier og styrke synligheten. Jeg tror nok Korona har endret vaner som i stor grad blir den nye normalen, så søk forblir en veldig viktig kanal fremover, og hvis det gjøres riktig kan man se et løft i resultater fra søk.

Vegard Moberg

Vegard Engelsen Moberg, Amidays Foto: Nadia Frantsen

Hvilke rolle bør bra søk spille fremover?

– Innen søkemotormarkedsføring kan feilaktig rådgivning føre til store negative økonomiske konsekvenser. Derfor må Bra Søk bidra til at annonsører kan føle seg trygge på at rådgivning fra et Bra Søk-byrå er korrekt og til å stole på. Bra Søk bør ta en informativ rolle inn mot annonsører, fungere som et tydelig bransjeråd og bidra til god selvjustis blant byråene.

Hvilken rolle spiller søk i markedsmiksen nå under Korona og hva forventer dere skjer etter?

– Fordelen med å være synlig i organisk søk er at du er tilgjengelig når etterspørselen for dine produkter og tjenester er der, uavhengig om det er dag, natt, oppgangstider eller nedgangstider. Mange annonsører ble tvunget til å gjøre besparelser i markedsbudsjettet etter 12. mars. Disse skulle nok ønske at de hadde et maskineri på plass for å sikre konverteringer og leads uten unødvendig stor bruk av annonsekroner nå i ettertid. Jeg tror flere nå ser at SEO er en viktig del av markedsføringen som ikke bare er relevant i samme øyeblikk som virksomheten trenger flere kunder, men snarere en investering i eget nettsted, relevant innhold og styrket konkurransekraft over tid.

Første styremøte etter generalforsamling og valg ble holdt 22. september 2020 på Google Meet. Sittende styreleder Magnus Strømnes Bøe ble gjenvalgt til rollen som styrets leder. Sittende nestleder Lars Berge fikk også fornyet tillit. Monica Arthurson ble valgt til å ta rollen som Informasjonsansvarlig.

Styret i Bra Søk i sin helhet består nå av:

  • Magnus Strømnes Bøe (styreleder)
  • Lars Berge (nestleder)
  • Monica Arthurson (informasjonsansvarlig)
  • Harald Heggelund (styremedlem)
  • Erik Storm (styremedlem)
  • Ludvik Høegh-Krohn (styremedlem)
  • Øystein Svendsen Opperud (styremedlem)
  • Anne Cecilie Hauan Hauge (varamedlem)
  • Vegard Engelsen Moberg (varamedlem)