Anders Rønningen Utbrudd Performance Marketing

Anders Rønningen i Utbrudd: – Vi oppfattes som et byrå med ekstremt få hemmeligheter

Byrået Utbrudd Performance Marketing er en faglig bastion i Trondheim, med et sterkt fokus på kompetanse på Google og søk generelt. Bra Søk tok en prat med daglig leder Anders Rønningen om hvordan de jobber med søkemotormarkedsføring.

Hva kjennetegner et byrå å stole på?

For å være et byrå kundene kan stole på, mener jeg det er helt essensielt med transparens. Det å si hva man gjør – og hvorfor -, for så å gjøre det man har sagt, er en forutsetning for ethvert byrå.

Det er viktig å ta seg tid til å gi kundene et grunnlag for å forstå initiativene som tas av byråene. Kunder må oppleve at byrået genuint er ute etter å løse deres konkrete utfordringer, framfor å bli dytta gjennom et standardløp som er tilpasset alle, og dermed ingen.

Det er også viktig med god og tett dialog hele veien, og å overlevere tydelige rapporter på en god måte, for tiltakene det jobbes med.

Hva gjør Utbrudd for å sikre transparens i forholdet med kunden?

Vi har i dag cirka 30 kunder som vi jobber langsiktig og helhetlig med. For oss er det viktig å hele tiden ha fokus på gjensidig tillit, og å gi kundene eierskap til det vi jobber med. Det gjør vi gjennom å gi kundene forutsetninger for å forstå valgene vi gjør, og hvilke resultater de har gitt.

Når vi spiller inn nye veksttiltak til kundene våre, er det også viktig å «utdanne dem» slik at de forstår hva vi foreslår.

I tillegg etterstreber vi transparens gjennom å by på egen kompetanse i nyhetsbrev og andre kanaler. Det tror jeg bidrar til at vi oppfattes som et byrå med ekstremt få hemmeligheter.

Hvilken rolle i markedsmiksen har søk fremover?

Etter pandemien brøt ut ser vi at nesten alle våre kunder opplever økninger i antall søk. Det er flere grunner til dette; folk flest har blitt langt mer digitale, det gjøres langt mer research – folk vil utdanne seg før beslutning tas. Her tror jeg mange har mye å hente på å lage godt innhold i hele kundereisa.

Søk vil fortsatt stå sentralt i alle markedsmikser i lang tid fremover, men da med en kombinasjon av produkt- og tjenestesøk, topic clusters og en inbound søk-strategi, der målet er å lære bort, bygge tillit og kjennskap.

Utbrudd Performance Marketing Google Partner Summit

Utbrudd Performance Marketing på Google Partner Summit.

Hvilke større endringer tror du kommer i året som kommer innen søkemotormarkedsføring?

Fokuset på personvern durer på videre, noe som er kjempebra. Makta er på vei tilbake til brukeren selv, og det påvirker selvsagt en hel bransje. Googles respons på dette er Floc, som vi i utgangspunktet var positive til, men som vi ser kanskje ikke er veldig bærekraftig i et personvern-perspektiv. Om vi bruker Google Analytics om to år, slik vi kjenner det i dag, er jeg sannelig ikke sikker på.

Innen organisk synlighet vil nok konkurransen bli ytterligere skjerpet innen alle bransjer, så her er det de som trosser melkesyra i maratonen som vinner – ikke de som kun er ute etter quick-wins.

Når det kommer til betalt søk må fokuset handle om å bygge gode strukturer gjennom innsikt og grundige analyser, lage gode rutiner for optimalisering, ispedd automatisering og maskinlæring. Rammeverket for den betalte synligheten er uhyre viktig, og det må stå i stil med målsettinger som er satt sammen med kunde.

Vi ser at kundesiden har økt kompetansen betraktelig de siste årene, noe som er svært gledelig. Det gjør det enklere å kommunisere, sette riktige forventninger og samarbeide om måloppnåelse.

Hvilke ressurser vil du anbefale å følge for å følge med på faget?

Semrush, HubSpot, Searchengineland, Ahrefs, Sökpodden. Og så vil jeg slå et slag for mine dyktige kolleger som hver måned publiserer en rekke artikler og videoer på bloggen til Utbrudd.