Harald Buli GroupM

Harald Buli i GroupM: – Vi er opptatt av å utfordre og stille gode spørsmål

GroupM har vært medlem av Bra Søk i en årrekke og er Nordens største byrågruppe – bestående av byråene MediaComMindshareWavemaker og Quisma. Bra Søk tok en prat med Harald Buli, Senior Search Specialist i GroupM om hvordan de jobber med søkemotormarkedsføring.

Hva kjennetegner et byrå som er til å stole på?

Det er flere ting som er viktig å ta i betraktning når man skal vurdere et byrå eller foreta valg av byrå. Størrelsen på byrå og deres kapasitet kan være viktig for å sikre god oppfølging og å bli ivaretatt utover daglig drift og mediehåndtering. Jeg opplever ofte at de beste resultatene kommer når man jobber tett sammen med kunde og har god dialog i vurderingene som gjøres underveis. God dialog er veldig viktig for å dyrke positiv utvikling på tvers. Kreative prosesser som går utover fastsatte rammer og utfordrer det etablerte kan være verdiøkende.

Det er også tillitsvekkende dersom et byrå har tverrfaglig kompetanse og tar helheten i betraktning når det kommer til kundeleveranser. Et eksempel på dette er for eksempel hvordan man jobber på tvers av betalt og organisk søk. Ellers anser jeg ryddige prosesser og tydelig kommunikasjon som svært viktig.

Hva gjør GroupM for å sikre transparens i forholdet med kunden?

I GroupM er vi veldig opptatt av god kundedialog. Det innebærer at vi har opparbeidet prosesser og rutiner for hvordan vi jobber med leveranser fra start til slutt. Vi har egne prosesser for hvordan vi jobber med de ulike medieleveransene for å skape transparens og forståelse av hvordan prosessene henger sammen i et mer og mer komplekst medielandskap. Vi er også opptatt av å utfordre kunder og stille gode spørsmål for å sikre at vi er omforent om prosjekter og rollefordeling.

Tydelige prosesser og beskrivelser av hva som skal gjøres, hvem som har ansvar og klare tidsfrister sikrer at både vi og kunden har oversikt og bidrar til transparens. For min egen del kan jeg også si at jeg er veldig opptatt av å involvere kunden i arbeidet, slik at kunden får en større forståelse av hva som foregår og har muligheten til å være aktivt involvert. Transparens og tillit går hånd i hånd, grad av oppnåelse er ofte et resultat av god og tydelig kommunikasjon.

Hvilken rolle i markedsmiksen har søk fremover?

Søk har gjennomgått en transformasjon de siste årene og har gått fra å være tradisjonelle tekstannonser til å bli mer datadrevet og automatisert. Ettersom teknologien utvikler seg kommer det nye formater, produkter og løsninger som gjør at søk blir mer enn bare søk. Google lanserte Shopping for det norske markedet i 2013 som har fått en eksplosiv vekst de påfølgende årene. Vi ser også at Google som en dominerende markedsaktør legger føringer for hvilke muligheter som ligger i søk og driver mye av utviklingen globalt.

Med Googles oppkjøp har Youtube blitt verdens nest største søkemotor. Google lanserte Lens i 2017 som gir muligheten for å gjøre visuelle søk ved hjelp av kamera på mobilen. For ikke å glemme talesøk som man finner i moderne biler, mobiler og ellers smarte enheter. Mulighetene som ligger i søk er store og jeg tror at søk kommer til å få en utvidet, men mer fragmentert rolle som virkemiddel for oppsøkende trafikk både betalt og organisk.

Hvilke større endringer tror du kommer i året som kommer innen søkemotormarkedsføring?

Med utrulling av 5G ligger det til rette for nye muligheter som kan bidra til å endre digitale forbruksvaner. Nøyaktig hvordan utfallet blir tror jeg det er vanskelig å spå helt konkret. Men vi vet at Google har flyttet mye fokus på brukeropplevelse og bruken av visuelle elementer i rangering på søk. Algoritmene forandres sammen med utviklingen av nettet og med 5G kommer det sannsynligvis nye løsninger som åpner opp for nye muligheter. Google lanserte Core Web Vitals som nye søkesignaler for organisk rangering nå i mai 2021. Disse søkesignalene vil på sikt også påvirke Ad Rank på betalt søk.

Hvilke ressurser vil du anbefale å følge for å følge med på faget?

Google deler veldig mye innsikt via egne kanaler som for eksempel Google Search Central, Google Grow og Google Academy. Google er også godt representert på sosiale medier som for eksempel LinkedIn og deler veldig mye nyttig informasjon, så følg dem der for siste nytt relatert til de ulike plattformene.

Ellers er Brian Dean en person jeg vil anbefale å følge for å få informasjon om hva som skjer på søk. Han er veldig ivrig på å dele kunnskap via backlinko.com, men også på sosiale medier.