nytt-styre-bra-søk sommeren 2019

Nytt styre i Bra Søk starter høsten med mange viktige oppgaver

Bra Søk, Bransjerådet For søkemotormarkedsføring, har fått nytt styre. Samtidig har søk befestet seg som et av de viktigste elementene i marketingmiksen. Det betyr full fart for det nye styret denne høsten.

– Vi opplever at det fortsatt er et stort behov for Bra Søk, forteller styreleder Magnus Strømnes Bøe. Annonsører trenger en trygghet i valg av byrå. Søk er for flere og flere et stort investeringspunkt i markedsbudsjettet – da er det godt å vite at man kan klage til et uavhengig organ som byrået har forpliktet seg til. 

Bra Søk ble etablert i 2007 etter eget ønske fra bransjen om å rydde opp. Da begynte søkemotorannonseringen virkelig å skyte i været i omfang og omsetning og det var mange som ønsket en bit av kaka. Ved å opprette bransjeforeningen Bra Søk, hvor medlemsbedriftene ble pålagt å følge visse etiske retningslinjer, skapte det økt trygghet for kundene som skulle velge byrå.

– Selv om det i dag er mange seriøse aktører i bransjen, fortsetter Bøe, er det stadig useriøse der ute som det kan være vanskelig for kundene å avsløre. Søk har også blitt mer avansert og teknologidrevet og kunder er ofte prisgitt at byråene gjør den jobben de skal og på riktig måte. Det betyr at vi som bransjeråd har viktige oppgaver foran oss, ved å gi tydelig råd og være et kvalitetsstempel for våre medlemmer. Når vi også vet at søk har blitt en særdeles viktig del av i markedsføringsmiksen, tall fra Googles Consumer Barometer sier blant annet at søk er den viktigste kilden for input når man skal handle, så sier det seg selv at byråvalget er viktig.  

Mange oppgaver for Bra Søk denne høsten

De siste årene har det vært flere store og viktige saker hvor Bra Søk har vært involvert. Blant annet har bransjerådet bøtelagt et av sine tidligere medlemmer for manipulering av Googles rangeringssignaler, blitt saksøkt og frikjent av en aktør i bransjen og vært involvert i saken om kjøp av hverandres merkenavn i Google.

– Denne høsten står blant annet teknisk merking av native annonsering på agendaen og

hvordan vi tydeligere kan kommunisere viktigheten av Bra Søk til våre medlemmers kunder. Vi ønsker også å fokusere på bedre opplæring av de nyeste i bransjen, slik at det er tydelig hva som gjelder og hvilke konsekvenser det får om man velger å ikke forholde seg til retningslinjene i bransjen, avslutter Bøe.

Et styre med lang bransjeerfaring

Det nye styret har lang erfaring innenfor fagfeltet, både innenfor betalt og organisk søk, og består av:

Styreleder Magnus Strømnes Bøe, RED Performance

Nestleder Lars Berge, Socialboards

Informasjonsansvarlig Ingrid Røeggen, iProspect/ Carat

Medlem Monica Arthurson, Arthurson Consulting (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Medlem Harald Heggelund, DnB (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Medlem Ludvik Høegh-Krohn (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Medlem Erik Storm, Digital Opptur

Vara Øystein Opperud, Synlighet

Vara Tom Martinsen, Findability (ikke tilstede da bildet ble tatt)

 

Om Bra Søk

Bransjerådet Bra Søk bidrar til å synliggjøre de positive aspektene ved søkemotormarkedsføring slik at bedrifter og organisasjoner ser dette som en naturlig del av sin markedsføringsmiks. Ved å være medlem i bransjeforeningen vedkjenner firmaene seg å følge konkrete etiske retningslinjer. Bra Søk ble etablert i 2007. Foreningen har per i dag 28 medlemmer. www.brasok.no