Standardvilkår

§1. Leverandøren deltar i et bransjeomfattende samarbeid for å styrke etisk søkemotoroptimalisering og er medlem av foreningen Bransjerådet for søkemotormarkedsføring, heretter kalt ”Bra Søk”.

§ 2 Leverandøren garanterer at alt arbeid utføres innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er satt av søkemotorer (for eksempel Google og Bing m.m.) Bransjerådet for søkemotormarkedsføring har utarbeidet regler for sine medlemmer som medfører en forpliktelse overfor kundene og som er i samsvar med de retningslinjer som er satt av søkemotorene. Disse ligger på Bra Søks hjemmeside www.brasok.no og er inntatt som vedlegg til disse standardvilkår.

§3 Dersom leverandøren handler i strid med ovennevnte regler kan kunden klage leverandøren inn for Bra Søks klagenemd . [Veiledning for utforming av klage finnes på www.brasok.no.]

§4 Leverandøren garanterer ved fakturering full åpenhet rundt eventuelle tredjepartskostnader knyttet til andre annonsekanaler, inkludert men ikke begrenset til søkemotorer, kataloger og bannerannonser.

§5 Kunden kan når som helst kreve fremlagt beskrivelse og dokumentasjon på de fremgangsmåter leverandør har benyttet i sitt arbeid.

§6 Dersom leverandørens eller kundens nettsted blir utestengt eller på annen måte sanksjonert av søkemotorer grunnet arbeid fra leverandør som strider mot søkemotorenes retningslinjer, har kunden rett til å avbryte samarbeidet med leverandøren med øyeblikkelig virkning. På oppsigelsestidspunktet gjøres da en avregning av avtalt godtgjørelse frem til oppsigelsestidspunktet.

§7 Leverandøren er ikke ansvarlig for arbeid utført av andre.

§8 Medlemmet skal sende ut orientering hvert år om at de er medlem av Bra Søk og hva dette innebærer. Styret lager forslag til standardmelding som skal sendes ut. Dette sendes ut i september hvert år.

§9 Medlemmet signerer og godkjenner standardvilkårene til Bra Søk hvert år. INMA sender ut melding til medlemmene der de fortsatt godkjenner vilkårene til Bra Søk.