Rank nr. 1 vedtar forelegg for overtredelse av regler for søkemotormarkedsføring

Styret i Bra Søk har gjennom forenklet behandling, akseptert av medlemmet, tilbudt Rank nr. 1 et forelegg på 50 000 kroner for overtredelse av regler for søkemotormarkedsføring.

Styret vurderer å kunne bruke forenklet behandling, når medlemmet vedtar et forelegg og innrømmer brist med regler for søkemotormarkedsføring.

Overtredelsen gjelder bruk av såkalte Private Blog Networks har blitt brukt til å manipulere Googles bruk av eksterne inngående lenker som et rangeringssignal i søkemotoroptimalisering.

Rank nr. 1 er gitt anledning til å rydde opp mot reduksjon av boten på 25 000 kroner, dersom opprydding og dokumentasjon av dette leveres innen 30 dager.

Rank nr. 1 har per mars 2017 selv valgt å melde seg ut av Bra Søk.

Saken offentliggjøres i tråd med saksbehandlingsregler og mandat for Bra Søks klagenemnd, punkt 6.1.

Bra Søk ser veldig alvorlig på slike brudd på regler for søkemotormarkedsføring blant våre medlemmer.