Stine Ekstrøm, Head of SEO i Try Opt

Stine Ekstrøm, Head of SEO i Try Opt: «Søk har en viktig rolle i å knytte forskjellige fagdisipliner sammen»

Try OptStine Ekstrøm er Head og SEO i Try Opt, Bra Søk tok en prat med vårt nyeste medlem om hvordan hun og byrået ser på transparens, byråvirksomhet og søkemotormarkedsføring.

Hva kjennetegner et byrå som er til å stole på?

Kompetanse, ærlighet og transparens:

  • Kompetente rådgivere som anbefaler et scope og timeline som kunden forstår.
  • Leveranse i tråd med godkjent scope og timeline.
  • Trygg og ærlig dialog underveis i leveransen.
  • Dersom noe skjer som gjør at man ikke kan levere på avtalt scope og timeline skal dette tas opp med kunden omgående.
  • Kunden skal ikke bli skadelidende for feil fra byrået.

Hva gjør Try Opt for å sikre transparens i forholdet med kunden?

For oss i TRY Opt handler transparens i kundeforhold om åpen og ærlig dialog om hva man gjør og hvorfor, og at dette formidles på en måte som kunden forstår. Vi har faglig kompetente og effektive medarbeidere som leverer trygg rådgivning og spesialisttjenester, i tråd med det som er avtalt og godkjent av kunde. En involvert kunde er ofte en fordel, men ikke noe krav. Vi opplever imidlertid økt tillit hos kunden når de inkluderes i arbeidsmetodikk, inkludert løpende optimalisering og oppfølging av KPIer.

Vi opplever også økt trygghet i kundeforholdene med vårt unike miljø med alle fagdisipliner under ett og samme tak. Det at vi samarbeider godt på tvers av TRY-huset, deler kunnskap og erfaring, og kan vi trekke inn «de riktige folkene» når det trengs for å styrke kvaliteten på leveransen opplever vi at kundene setter stor pris på.

Vi har en helt transparent forretningsmodell som vanligvis kun baserer seg på timer, dersom ikke kunden selv ønsker en annen modell. Det er selvfølgelig ingen skjulte påslag eller kickbacks, som potensielt kunne skapt incentiver utover å levere det beste for kunden.

Hvilken rolle i markedsmiksen har søk fremover?

Jeg tror søk vil ha en enda viktigere rolle i markedsmiksen fremover. Alt starter med søk, og det har en viktig rolle med å knytte flere fagdisipliner sammen. Søkemotorene blir smartere og får stadig mer avanserte algoritmer, som får betydning for andre fagområder. Det blir derfor viktig å ikke se på søk som en isolert kanal, men heller som en integrert del av andre disipliner – enten det er snakk om nettsideutvikling eller innholdsmarkedsføring. Søk skal være med fra start til slutt. Man må heller ikke glemme at organisk søk er den viktigste bidragsyteren for å sikre stabil nettsidetrafikk gjennom et år, utenfor betalte kampanjeaktiviteter.

Hvilke større endringer tror du kommer i året som kommer innen søkemotormarkedsføring?

Fire ting som jeg tror vil være sentralt:

  1. Økt fokus på personvern betyr skift mot kontekstuelt.
  2. Teknologisk utvikling, med fokus på AI.
  3. Økt konkurranse i søkemotorer.
  4. Mer fokus på eksisterende kunder – pga. kvalitet i trafikk sett opp mot rangering.

Bonus: Vi ser at kundene våre er mer nysgjerrig på søk, og det er gøy!

Google vil nok fortsette å være den dominerende søkemotoren, da de har en overlegen teknologi og brukerbase. Samtidig er det spennende å se hvordan mindre aktører, som f.eks. Duckduckgo, øker tilslutningen av brukere ved å sette personvern i sentrum av hele tjenesten. Det økte fokuset på personvern vil naturligvis ha stor påvirkning fremover. Det er positivt at brukerne får mer makt, og det gjør at vi som markedsførere må tenke nytt. For oss som jobber med søk, er det allerede mye fokus på innsikt, kontekst og kartlegging av hva målgruppen vil ha. Men dette må overføres til hele bransjen. De som ikke henger med, faller utenfor. Begrepet kontekstuell markedsføring er trolig noe som kommer til å bli (enda) mer kjent for flere fremover.

Ser man på betalt søk isolert sett er også denne delen av søkeresultatet i stadig utvikling. Som spesialist må du være tilpasningsdyktig, og forstå hvordan utviklingen påvirker dine kunder. Selv om mye endrer seg, er det fremdeles viktig å sette opp gode tester for å hele tiden holde seg oppdatert.

Søkemotorenes teknologiske utvikling, med Google i spissen, har siden 2015 basert seg mer og mer på å sette brukeren i fokus, både når det kommer til innhold og brukeropplevelse. Det har blitt større fokus på AI-teknologi, med bedre forståelse for semantikk for å trekke paralleller på tvers av ord med samme intensjon. Googles siste tilskudd, MOM, viser også at AI-teknologi vil få et stort fokus flere år fremover, som gjør at flere fagdisipliner blir nødt til å jobbe mer integrert. Da er det selvsagt en fordel med å ha alle fagdisipliner på ett og samme hus.

Videre blir nok kundereise og nettsideutvikling noe som kommer til å knyttes enda tettere til søk i årene som kommer. Mange nettsider er sentrert rundt salg, salg og atter salg, og prioriterer kanskje ikke i like stor grad å ta vare på eksisterende kunder. Koblingen mellom kvalitet på nettsidetrafikk og rangering i søkemotorer, gjør at det må tas mer hensyn til eksisterende kunder i arbeidet med nettsidedesign og -struktur fremover.

Konkurransen på søk vil også øke, som gjør at et kontinuerlig arbeid med å opprettholde og bedre synligheten er avgjørende. En konsekvens av dette vil kunne være et økt skille mellom de som jobber always on med søk, og de som jobber periodisk. Man vet aldri når konkurrentene slår til, men én ting er sikkert; det vil skje oftere og man må alltid være beredt for justering. Vi ser også at etterspørselen på søkemotormarkedsføring har økt hos kundene våre. De har forstått viktigheten av å være synlig på søkemotorer, men forstår gjerne ikke helt hvordan alt fungerer og henger sammen. Her er det viktig at vi som søk-spesialister hjelper kundene våre til å forstå hvordan og hvorfor. Kompetanseheving hos kundene gjør vår jobb mer motiverende – og enda morsommere. Her må vi dra lasset sammen!

Hvilke ressurser vil du anbefale å følge for å følge med på faget?

Semrush, Ahrefs og Moz er de klassiske verktøy-bloggene som man bør henge med på. I tillegg finnes det utallige ekspert-blogger som er tidlig ute med oppdateringer, og «oversetter» til et forståelig språk for de fleste. Anbefaler bla.a. Searchengineland, Search engine roundtable, Webfx og Searchenginejournal. Dersom man liker å ha noe på øret kan Sökpodden eller The paid search podcast være gode alternativer!