Styremøte Bra Søk

Styremøte i Bra Søk november 2019

Bra Søk-styret hadde siste styremøte før jul i år der vi blant annet gikk gjennom:

  • Økonomi og antall medlemmer
  • Status på intervjuer med medlemmer, siste ut er Knowit Experience! 🙂
  • Hvordan organisasjonen skal gi mer verdi til medlemmene i 2020
  • Godkjenning av et nytt medlem
  • Sluttbehandling av klagesak, vil bli skrevet om i egen artikkel som kommer snart.
  • Dialog med PFU om mangel på bruk av rel=sponsored i content marketing i nyhetsmedier
  • Spørreundersøkelse til medlemmer og strategisamling på nyåret

Tilstede: Harald Heggelund, Ingrid Røeggen, Monica Arthurson, Lars Berge, Erik Storm, Ludvik Høegh-Krohn og Magnus Strømnes Bøe

Om du ønsker å delta i et styremøte er du velkommen så fremt vi har plass / førstemann til mølla. Deltakelse er forbeholdt medlemmer.

Ta kontakt på [email protected] i år om du vil bli med på neste.

Neste styremøte vil bli gjennomført i januar 2020.