Best practises for SEO

Bra Søk tar sikte på å definere og artikulere rundt 16 best practises for SEO i året. Hvilke metoder / teknikker / grep man trekker frem er avhengig av interesse, trender og fokuset organisasjonen til enhver tid har.

Denne oversikten er ikke en uttømmende liste og det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, best practises skal anses som veiledende.

  1. Pressemeldingstjenester
  2. Lenker fra sponsorater
  3. Lenker fra annonser / content marketing
  4. Brukersignaler
  5. Eierskap til verktøy / kontoer som Google Analytics, Bing Webmaster Tools og Semrush
  6. Hva er SEO-konsulentens rolle opp mot Core Web Vitals?
  7. Konkurrenter i organisk søk – hvor går grensene?
  8. Structured data: Hvor går grensene mellom informasjon og manipulasjon?