Best practises for betalt søk

Bra Søk tar sikte på å definere og artikulere rundt 16 best practises for betalt søk i året. Hvilke metoder / teknikker / grep man trekker frem er avhengig av interesse, trender og fokuset organisasjonen til enhver tid har.

Denne oversikten er ikke en uttømmende liste og det pålegges ingen plikt for at leveranser fra Bra Søk-medlemmer skal følge best practises til punkt og prikke. Noen ganger er det riktig å bryte med best practises, best practises skal anses som veiledende.

  1. Bruk av attribusjon i Google Ads
  2. Googles blackbox-produkter
  3. By på eget brand
  4. «Indirekte synlighet» på konkurrent-søk (brand+generisk)