Faggruppe Betalt søk

Faggruppe for betalt søk er lansert

Bra Søk jobber med søkemotormarkedsføring, som har to underdisipliner SEO og betalt søk. I oktober 2020 ble det lansert en egen faggruppe for søkemotoroptimalisering som skal spille inn best practise-taktikker.

Nå lanserer Bra Søk en egen faggruppe for betalt søk som skal jobbe etter de samme prinsippene.

Faggruppa består av Regine Hemre fra Synlighet, Andreas Løken fra RED Performance og Marius Talmo fra Reprise Digital og Magnus Strømnes Bøe fra Bra Søk-styret.

I ettertid har Christopher Brekke fra Semway og Trine Lium fra Digital Opptur blitt med i faggruppa.

Regine er utpekt som leder av gruppa og Magnus har rolle som sekretær.

Arbeidet i faggruppa er organisert slik:

  1. Faggruppa definerer saker å diskutere
  2. En åpen paneldebatt gjennomføres der alle medlemmer av Bra Søk blir invitert.
  3. Et lukket møte for faggruppa gjennomføres, der en innstilling med best practise og eventuelle andre innspill til Bra Søk styret blir utarbeidet
  4. Bra Søk styret godkjenner eller underkjenner foreslåtte best practises
  5. Bra Søk kommuniserer etablerte best practises til medlemmene

Denne øvelsen repeteres fire ganger i året.

Bra Søk har stort sett fokusert på hva man ikke skal gjøre, dette fokuset utvides nå til å også omfatte hva man bør gjøre og hvordan. Best practises er ingen tvangstrøye for medlemmer, men et virkemiddel for å gi trygghet i tvilstilfeller om metoder man bruker er akseptable eller ei.

Første åpne møte for medlemmer er satt til 7. desember 2020

Første møte er satt til mandag 7. desember kl. 15:30 til 17:30 på Google Meet (videokonferanse). Alle medlemmer av Bra Søk har i dag (25.11.2020) fått tilsendt en invitasjon med lenke til møtet.

Dersom du ikke er medlem av Bra Søk, men ønsker å delta – bli medlem! Styret må formelt godkjenne ditt byrå og det tilkommer en medlemsavgift.

Alle medlemmer oppfordres også til å foreslå saker å diskutere til kommende åpne faggruppemøte / paneldebatt som er berammet til februar 2021. Ta i så tilfelle kontakt på [email protected].

Agenda for paneldebatten 7. desember er:

15:30: Opprettelse av faggruppa (Magnus – 5-10 minutter)
15:40: Hva er hensikten med dette fagpanelet (Regine- maks 5 min)
15:45: Introduksjon av medlemmene i fagpanelet (faggruppa, 2 min hver maks)
16:00: Sak#1:Hvordan ærlig rapportere på attribusjon i Google Ads (intro v/Magnus)
16:20: Sak#2: Kan vi stole på “blackboxen” til Google? (intro v/Marius)
16:40: Sak#3: By på eget brand (intro v/Andreas)
17:00: Sak#4 «Indirekte synlighet» på konkurrent-søk (brand+generisk) (intro v/Regine)
17:25: Avrunding med informasjon om spørreundersøkelse og tentativ dato for neste møte (Magnus)

De fire sakene i detalj:

Magnus Strømnes Bøe

Magnus Strømnes Bøe leder sak #1.

Sak#1:Hvordan ærlig rapportere på attribusjon i Google Ads

Attribusjon av salg innenfor Googles «hage» og hvordan dette rapporteres er noe som det knyttes usikkerhet til fra mange kanter.

Kan vi stole på attribusjonen i Google Ads og hvordan bør dette rapporteres på best mulig måte?

Momenter som kan mane til debatt er Googles raushet overfor seg selv for betalte tjenester mtp attribusjon – på lik linje som Facebooks betal-tjenester er grådige mtp salgene man sier man har skapt.

Mål: Hva skal man si om attribusjonen fra Googles betalte tjenester uten at man kommer med for mye eller for lite presisjon? Hvordan unngår vi å forvirre klienter?

Marius Talmo, Reprise Digital (IUM)

Marius Talmo leder debatten under sak #2.

Sak#2: Kan vi stole på “blackboxen” til Google? Eks. Local Campaign/Discovery ads?

Google pusher veldig på de ulike tjenestene sine, og har ofte som mål å overta for tradisjonelle kanaler som tv, radio, utendørs mm. Gjennom disse produktene får man veldig liten innsikt i hvor og når man vises og til hvem. Kan vi stole på Local Inventory Ads-tallene? Local Campaigns? Discovery ads?

Det er få eller ingen ekskluderingsmuligheter og man skal stole “blindt” på algoritmen til Google. Er dette veien å gå? Tør vi å stole så mye på maskinen til Google?

Mål: Identifisere muligheter der Google kan dekke og prestere bedre enn tradisjonelle kanaler. Både for branding og for fysiske kjøp

 

Andreas Løken - RED Performance

Andreas Løken leder debatten under sak #3.

Sak#3: Skal man by på eget brand?

Det er en evigvarende diskusjon om å by på eget brand primært er kannibalisering og unødvendig bruk av annonsekroner.

Det finnes her gode argumenter for og imot basert på navn, hva man gjør med annonsene og hvordan SERP vil se ut i kombinasjon med organisk brand-treff. Det ville vært spennende å se om vi kunne etablert noen klare retningslinjer for hva som anbefales og forutsetninger som ligger til grunn.

Mål: Etablere retningslinjer på når man bør by på eget brand og hvilke forutsetninger som da bør legges til grunn. Eventuelt i hvilke tilfeller man ikke bør by på sitt eget brand. Og et avsluttende spørsmål: I hvilken grad kan et byrå bidra mtp brand-trafikk? Har byrået en stor eller liten rolle?

Regine Hemre, Synlighet

Regine Hemre leder debatten under sak #4.

Sak#4: «Indirekte synlighet» på konkurrent-søk (brand+generisk)

Her er ikke diskusjonen på det å by aktivt på konkurrenterers navn. Ved å by for eksempel bredt på søkeordet ‘sofa’ risikerer man at man trigger på ‘ikea sofa’, ‘sofa skeidar’ osv.

Kan indirekte synlighet på konkurrenter være misledende overfor brukeren?

Er det uetisk?

Mål: Hvilken praksis bør man jobbe etter i disse tilfellene? Bør man kontakte konkurrenter og inngå avtaler om negative søkeord?